Y newyddion diweddaraf

Y newyddion a’r diweddariadau diweddaraf gan Cyllid Myfyrwyr Cymru

Pob erthygl newyddion

Hidlo’r erthyglau yn ôl categori er mwyn gweld y newyddion sy’n berthnasol i chi.

02 Gorffennaf 2021

Mae’r dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am gyllid myfyrwyr israddedig llawn-amser wedi pasio

Mae’r dyddiad cau i fyfyrwyr israddedig llawn-amser newydd a myfyrwyr israddedig llawn-amser sy’n parhau wneud cais am gyllid myfyrwyr ar gyfer blwyddyn academaidd 2021 i 2022 wedi pasio erbyn hyn

Darllen yr erthygl hon
29 Mehefin 2021 · yn ôl-raddedig

Mae’n bryd gwneud cais am gyllid myfyrwyr ôl-raddedig!

Mae’r cyfnod i wneud ceisiadau am Gyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig a Benthyciadau Graddau Doethur Ôl-raddedig ar gyfer 2021/2022 wedi agor erbyn hyn!

Darllen yr erthygl hon
28 Mehefin 2021 · yn israddedig rhan-amser

2021 i 2022: Mae’r cyfnod i fyfyrwyr rhan-amser wneud cais ar agor yn awr!

Y ffordd hawsaf o wneud cais yw ar-lein. Dim ond 30 munud y mae’n ei gymryd i wneud cais, a llai na hynny os ydych wedi gwneud cais o’r blaen.

Darllen yr erthygl hon
10 Mai 2021 · yn israddedig yn rhan-amser a postgraddedig

Ceisiadau gan fyfyrwyr israddedig rhan-amser a myfyrwyr ôl-raddedig ar gyfer 2021 i 2022

Rydym wedi’i gwneud yn haws i chi gael gwybod pryd y bydd y cyfnod i wneud ceisiadau ar gyfer blwyddyn academaidd 2021 i 2022 yn agor!

Darllen yr erthygl hon
26 Ebrill 2021 · yn eu student finance

Gwybodaeth bwysig ar gyfer myfyrwyr o’r UE

Gofynion cymhwysedd wedi'u diweddaru ar gyfer y myfyrwyr hynny sy'n dechrau cyrsiau ym mlwyddyn academaidd 2021 i 2022

Darllen yr erthygl hon
26 Ebrill 2021 · yn 2020 to 2021 a 2020 forms

Gwnewch gais am gyllid myfyrwyr yn awr!

Mae’r cyfnod i fyfyrwyr israddedig llawn-amser wneud cais am gyllid myfyrwyr ar gyfer blwyddyn academaidd 2021 i 2022, boed yn fyfyrwyr newydd neu’n fyfyrwyr sy’n parhau â’u hastudiaethau, wedi agor erbyn hyn.

Darllen yr erthygl hon