Y newyddion diweddaraf

Y newyddion a’r diweddariadau diweddaraf gan Cyllid Myfyrwyr Cymru

Pob erthygl newyddion

Hidlo’r erthyglau yn ôl categori er mwyn gweld y newyddion sy’n berthnasol i chi.

05 Rhagfyr 2022 · yn 2023 i 2024

2023 i 2024: Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn bod yn barod i wneud cais am gyllid myfyrwyr!

Mae disgwyl i’r cyfnod ar gyfer gwneud ceisiadau am gyllid myfyrwyr i astudio cyrsiau israddedig llawn-amser yn ystod blwyddyn academaidd 2023 i 2024 ddechrau ym mis Ebrill 2023.

Darllen yr erthygl hon
09 Medi 2022

Sgamiau gwe-rwydo a sut y gallwch eu hosgoi

Rydym am sicrhau eich bod yn gwybod sut mae eu hadnabod a sut mae adrodd amdanynt.

Darllen yr erthygl hon
25 Gorffennaf 2022 · yn 2022 i 2023

Ydych chi wedi cael caniatâd i ddod i mewn i’r DU neu aros yn y DU dan gynllun ar gyfer pobl o Wcráin?

Gallech fod yn gymwys i gael cyllid myfyrwyr yn awr.

Darllen yr erthygl hon
09 Mai 2022 · yn 2022 i 2023 a israddedig rhan-amser

Mae’r cyfnod i fyfyrwyr israddedig rhan-amser wneud cais ar gyfer 2022 i 2023 ar agor yn awr!

Y ffordd hawsaf o wneud cais yw ar-lein. Dim ond 30 munud y mae’n ei gymryd i wneud cais, a llai na hynny os ydych wedi gwneud cais o’r blaen.

Darllen yr erthygl hon
09 Mai 2022 · yn 2022 to 2023 a ôl-raddedig

Mae ceisiadau ôl-raddedig nawr ar agor ar gyfer 2022 i 2023!

Y ffordd hawsaf o wneud cais yw ar-lein

Darllen yr erthygl hon
25 Ebrill 2022 · yn gyllid Addysg Bellach, Grant Dysgu Llywodraeth Cymru, LCA a Lwfans Cynhaliaeth Addysg

Mae’n bryd gwneud cais am gyllid Addysg Bellach!

Mae’r cyfnod i wneud ceisiadau am Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA) a Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (Addysg Bellach) yn 2022 i 2023 wedi agor erbyn hyn.

Darllen yr erthygl hon
07 Ebrill 2022 · yn 2022 i 2023, postgraddedig a israddedig rhan-amser

2022 i 2023 Ceisiadau rhan amser ac Ôl-raddedig

Mae disgwyl y bydd y cyfnod i wneud ceisiadau am gyllid myfyrwyr israddedig rhan-amser a chyllid myfyrwyr ôl-raddedig yn agor ganol mis Mai.

Darllen yr erthygl hon
07 Mawrth 2022 · yn 2022 i 2023, israddedig rhan-amser a postgraddedig

Ceisiadau gan fyfyrwyr israddedig rhan-amser a myfyrwyr ôl-raddedig ar gyfer 2022 i 2023: Ymunwch â’n rhestr bostio!

Fyddwch chi’n dechrau cwrs israddedig rhan-amser neu gwrs Gradd Meistr neu Ddoethuriaeth ôl-raddedig eleni? Rydym wedi’i gwneud yn haws i chi gael gwybod pryd y bydd y cyfnod yn agor i chi wneud ceisiadau ar gyfer blwyddyn academaidd 2022 i 2023!

Darllen yr erthygl hon
28 Chwefror 2022 · yn israddedig llawn-amser Cymreig a 2022 i 2023

2022 i 2023: Gwnewch gais yn awr am gyllid myfyrwyr!

Mae’r cyfnod i fyfyrwyr israddedig llawn-amser wneud cais am gyllid myfyrwyr ar gyfer blwyddyn academaidd 2022 i 2023, boed yn fyfyrwyr newydd neu’n fyfyrwyr sy’n parhau â’u hastudiaethau, wedi agor erbyn hyn!

Darllen yr erthygl hon