Y newyddion diweddaraf

Y newyddion a’r diweddariadau diweddaraf gan Cyllid Myfyrwyr Cymru

Pob erthygl newyddion

Hidlo’r erthyglau yn ôl categori er mwyn gweld y newyddion sy’n berthnasol i chi.

03 Ebrill 2023

Gwybodaeth am Lwfans Myfyrwyr Anabl (LMA)

Gwybodaeth am Lwfans Myfyrwyr Anabl (LMA)

27 Mawrth 2023 · yn 2023 i 2024

2023 i 2024: Ymgeisiwch nawr am gyllid i fyfyrwyr!

Mae’r holl geisiadau cyllid myfyrwyr israddedig amser llawn ar gyfer y flwyddyn academaidd 2023 i 2024 nawr ar agor ar gyfer myfyrwyr newydd ac sy’n parhau!

20 Mawrth 2023 · yn 2023/24 a Postgraduate

Ceisiadau ôl-raddedig 2023 i 2024 yn agor yn fuan!

Disgwylir i geisiadau ôl-raddedig Meistri a Doethuriaeth agor o fis Mai 2023.

20 Chwefror 2023 · yn 2023 i 2024

Paratowch i wneud cais am gyllid addysg bellach!

Disgwylir i geisiadau am Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA) a Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach (GDLlC AB) yn 2023 i 2024 agor yn ystod gwanwyn 2023.

05 Rhagfyr 2022 · yn 2023 i 2024

2023 i 2024: Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn bod yn barod i wneud cais am gyllid myfyrwyr!

Mae disgwyl i’r cyfnod ar gyfer gwneud ceisiadau am gyllid myfyrwyr i astudio cyrsiau israddedig llawn-amser yn ystod blwyddyn academaidd 2023 i 2024 ddechrau ym mis Ebrill 2023.

09 Medi 2022

Sgamiau gwe-rwydo a sut y gallwch eu hosgoi

Rydym am sicrhau eich bod yn gwybod sut mae eu hadnabod a sut mae adrodd amdanynt.

25 Gorffennaf 2022 · yn 2022 i 2023

Ydych chi wedi cael caniatâd i ddod i mewn i’r DU neu aros yn y DU dan gynllun ar gyfer pobl o Wcráin?

Gallech fod yn gymwys i gael cyllid myfyrwyr yn awr.

09 Mai 2022 · yn 2022 i 2023 a israddedig rhan-amser

Mae’r cyfnod i fyfyrwyr israddedig rhan-amser wneud cais ar gyfer 2022 i 2023 ar agor yn awr!

Y ffordd hawsaf o wneud cais yw ar-lein. Dim ond 30 munud y mae’n ei gymryd i wneud cais, a llai na hynny os ydych wedi gwneud cais o’r blaen.

09 Mai 2022 · yn 2022 to 2023 a ôl-raddedig

Mae ceisiadau ôl-raddedig nawr ar agor ar gyfer 2022 i 2023!

Y ffordd hawsaf o wneud cais yw ar-lein