Cyhoeddwyd: 17 Ebrill 2023 · Diweddarwyd ddiwethaf: 17 Ebrill 2023

Mae’n bryd gwneud cais am gyllid addysg bellach!


Mae’r cyfnod i wneud ceisiadau am Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA) a Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (Addysg Bellach) yn 2023 i 2024 wedi agor erbyn hyn.

Mae’n bwysig eich bod yn gwneud cais cyn gynted ag sy’n bosibl er mwyn sicrhau bod eich cyllid ar gael erbyn dechrau eich cwrs.

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut mae gwneud cais am eich cylid a phryd, dylech fynd i’r tudalennau canlynol:

Newyddion cysylltiedig