Cam 2: Gwneud cais
Grant Dysgu Llywodraeth Cymru, cyllid ar gyfer Addysg Bellach

Sut mae gwneud cais a phryd

Bydd gwneud cais yn gynnar yn golygu bod gennych y siawns orau o gael cadarnhad ynglŷn â’ch cyllid a’i dderbyn erbyn dechrau eich cwrs.

Flwyddyn academaidd 2021 i 2022

Os ydych yn newydd i’r cynllun Grantiau Dysgu Llywodraeth Cymru (Addysg Bellach) ym mlwyddyn academaidd 2021 i 2022, bydd angen i chi lenwi’r ffurflen gais. Mae nodiadau cyfarwyddyd ar gael i’ch helpu i lenwi’r ffurflen. Gallwch lawrlwytho’r nodiadau yma.

Ffurflenni cysylltiedig

Os nad oes gennych beiriant argraffu, gallwch gasglu pecyn gwneud cais yn eich ysgol neu’ch coleg.

Flwyddyn academaidd 2020 i 2021

Os ydych yn gwneud cais am Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (Addysg Bellach) ar gyfer blwyddyn academaidd 2020 i 2021, mae’r canllaw yn cynnwys popeth y mae angen i chi ei wybod. Yna, gallwch lawrlwytho a llenwi’r ffurflen er mwyn ei hanfon atom. Mae nodiadau cyfarwyddyd ar gael i’ch helpu gyda’r ffurflen.

Byddwn yn derbyn eich cais ac unrhyw dystiolaeth tan 31 Awst 2021.

Cofiwch lofnodi eich Cytundeb Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (Addysg Bellach) yn yr ysgol neu’r coleg er mwyn cael eich arian ar ôl i ni brosesu eich cais.

Ffurflenni cysylltiedig

Os nad oes gennych beiriant argraffu, gallwch gasglu pecyn gwneud cais yn eich ysgol neu’ch coleg.

Dyddiadau pwysig

Ebrill

bydd y cyfnod i wneud ceisiadau ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd yn agor. Gorau po gyntaf y gwnewch chi eich cais. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn gwybod a fyddwch yn parhau i astudio yn yr ysgol neu’n mynd i goleg. Gallwch wneud cais o hyd a rhoi gwybod i ni os bydd unrhyw beth yn newid.

9 mis ar ôl dyddiad dechrau eich cwrs

rhaid ein bod wedi cael eich ffurflen gais.

12 months after your course start date

rhaid ein bod wedi cael yr holl wybodaeth a’r holl dystiolaeth.

Myfyrwyr sy’n dychwelyd

Os hon fydd yr ail neu’r drydedd flwyddyn i chi gael Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (Addysg Bellach), gallwch gael gafael ar ragor o wybodaeth yma.