Tynnu’n ôl o’ch cwrs?

Os ydych yn ystyried tynnu’n ôl o’ch cwrs, dylech siarad â’ch prifysgol neu’ch coleg.

Darllen mwy

Mae’r cyfnod ar gyfer gwneud ceisiadau am Fenthyciad Gradd Doethur Ôl-raddedig yn 2019/20 wedi cychwyn!

Os ydych yn dechrau cwrs Doethur ôl-raddedig yn 2019-2020, gallwch wneud cais am gyllid yn awr!

Darllen mwy

Mae’r cyfnod ar gyfer gwneud ceisiadau am gyllid ar gyfer Gradd Meistr Ôl-raddedig yn 2019/20 wedi cychwyn!

Mae’n bryd gwneud cais am gyllid myfyrwyr os byddwch yn dechrau cwrs Gradd Meistr Ôl-raddedig yn 2019/20. Gwnewch gais yn awr er mwyn cael eich arian mewn pryd ar gyfer dechrau’r cwrs!

Darllen mwy

Byddwch yn wyliadwrus o sgamiau Gwe-rwydo

Gwyliwch ein ffilm Gwe-rwydo i’ch cadw’n ddiogel!

Croeso i wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru

Croeso. Gobeithiwn y byddwch yn darganfod y safle yma yn addysgiadol ac yn hawdd i'w ddefnyddio. Gallwch hefyd ymweld â'n tudalennau Facebook a Twitter.

Am ddiweddariadau rheolaidd hoffwch ni ar Facebook, dilynwch ni ar Twitter a gwyliwch ein ffilmiau ar YouTube.


Y Gymraeg

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwdau yn y Gymraeg. Ni fydd hyn yn arwain at oedi yn ein hymateb.

Cwestiynau am ad-daliad?

Ymwelwch GOV.UK  am bopeth sydd angen i chi ei wybod am sut a phryd i ad-dalu eich benthyciad, faint y byddwch yn ei ad-dalu a pha log sydd yn cael ei roi.

^ Nôl i’r brig