Popeth y mae angen i chi ei wybod ar gyfer 2020 i 21!

Os ydych chi'n dechrau cwrs israddedig amser llawn yn y flwyddyn academaidd 2020 i 21, rydyn ni yma i ateb eich holl gwestiynau cyllid myfyrwyr!

Darllen mwy

Cofrestrwch i gael gwybod pryd y bydd y cyfnod ar gyfer gwneud ceisiadau yn agor!

Os byddwch yn dechrau cwrs israddedig llawn- amser yn ystod blwyddyn academaidd 2020/2021, cofrestrwch nawr i gael ebost pan fydd y cyfnod ar gyfer gwneud ceisiadau yn agor!

Darllen mwy

Tynnu’n ôl o’ch cwrs?

Os ydych yn ystyried tynnu’n ôl o’ch cwrs, dylech siarad â’ch prifysgol neu’ch coleg.

Darllen mwy

Byddwch yn wyliadwrus o sgamiau Gwe-rwydo

Cofrestrwch i fod ar ein rhestr bostio a byddwn yn anfon ebost atoch pan fydd y cyfnod ar gyfer gwneud ceisiadau am gyllid myfyrwyr llawn-amser yn agor!

Croeso i wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru

Croeso. Gobeithiwn y byddwch yn darganfod y safle yma yn addysgiadol ac yn hawdd i'w ddefnyddio. Gallwch hefyd ymweld â'n tudalennau Facebook a Twitter.

Am ddiweddariadau rheolaidd hoffwch ni ar Facebook, dilynwch ni ar Twitter a gwyliwch ein ffilmiau ar YouTube.


Y Gymraeg

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwdau yn y Gymraeg. Ni fydd hyn yn arwain at oedi yn ein hymateb.

Cwestiynau am ad-daliad?

Ymwelwch GOV.UK  am bopeth sydd angen i chi ei wybod am sut a phryd i ad-dalu eich benthyciad, faint y byddwch yn ei ad-dalu a pha log sydd yn cael ei roi.

^ Nôl i’r brig