Mynd trwy Glirio?

Trefnwch eich cyllid myfyriwr nawr!

Darllen mwy

Meddwl am geisio am gwrs israddedig llawn-amser neu ran-amser ar gyfer y flwyddyn academaidd 2018/19?

Darganfyddwch pa gefnogaeth ariannol sydd efallai ar gael i chi.

Darllen mwy

Rhieni – gwyliwch ein cyfres ffilm newydd nawr!

Mae ein harbenigwyr yma i ddweud popeth wrthych sydd angen i chi ei wybod am gyllid myfyriwr ar gyfer 2018/19.

Darllen mwy

Cynnal a chadw hanfodol

Oherwydd gwaith cynnal a chadw a drefnwyd ymlaen llaw, ni fydd modd gwneud cais ar-lein ar ddydd 12/08/2018 16:00 - 20:00. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achoswyd.

Croeso i wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru

Croeso. Gobeithiwn y byddwch yn darganfod y safle yma yn addysgiadol ac yn hawdd i'w ddefnyddio. Gallwch hefyd ymweld â'n tudalennau Facebook a Twitter. Am ddiweddariadau rheolaidd hoffwch ni ar Facebook, dilynwch ni ar Twitter a gwyliwch ein ffilmiau ar YouTube.


Y Gymraeg

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwdau yn y Gymraeg. Ni fydd hyn yn arwain at oedi yn ein hymateb.

Cwestiynau am ad-daliad?

Ymwelwch â’n canllaw cychwyn cyflym am ad-dalu am bopeth sydd angen i chi ei wybod am sut a phryd i ad-dalu eich benthyciad, faint y byddwch yn ei ad-dalu a pha log sydd yn cael ei roi.

^ Nôl i’r brig