Cyllid Myfyrwyr Cymru

Mae eich siwrnai o ran cyllid myfyrwyr yn dechrau yma

Myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig, mewngofnodwch i reoli eich cyfrif cyllid myfyrwyr neu i ddechrau cais

Beth sy’n digwydd yn awr

Y prif ddiweddariadau ar gyfer pob un o’n gwasanaethau

Mae’n bryd gwneud cais am gyllid myfyrwyr!

Mae ceisiadau cyllid myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ar gyfer y flwyddyn academaidd 2024 i 2025 nawr ar agor ar gyfer myfyrwyr newydd ac sy’n parhau.

Canllaw ‘Sut i’

Dewch o hyd i’r atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin y mae myfyrwyr israddedig yn eu gofyn i ni ar hyn o bryd.

Pryd a sut mae cyflwyno tystiolaeth

Cael gwybod pa dystiolaeth y gallai fod angen i chi ei lanlwytho i gefnogi eich cais

clirio - clearing

Mynd trwy'r Clirio?

Mae’n bwysig sicrhau eich bod yn barod ar gyfer yr hyn fydd yn digwydd nesaf.

Y newyddion diweddaraf

Y newyddion diweddaraf gan Cyllid Myfyrwyr Cymru

24 Mehefin 2024

2024 i 2025: Ceisiadau ar agor ar gyfer cyllid myfyrwyr ôl-raddedig!

2024 i 2025: Ceisiadau ar agor ar gyfer cyllid myfyrwyr ôl-raddedig!

12 Mai 2024

2024 i 2025: Mae’r cyfnod i fyfyrwyr rhan-amser wneud cais ar agor yn awr!

Mae’r cyfnod i fyfyrwyr rhan-amser wneud cais am gyllid myfyrwyr ar gyfer 2024 i 2025 ar agor yn awr.

Y diweddaraf ar YouTube

Darganfod cyllid myfyrwyr

Yn mynd i brifysgol neu goleg yn 2024 i 2025? Gwyliwch ein ffilm i gael gwybod sut mae gwneud cais am gyllid myfyrwyr!

Mae help ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anabledd

Mae Lwfans Myfyrwyr Anabl yn gymorth ychwanegol ar ben eich cyllid myfyrwyr arall, a gellir ei ddefnyddio i dalu am gostau’n ymwneud ag astudio, er enghraifft cost offer, cost help nad yw’n help meddygol, costau teithio a chostau llungopïo ac argraffu.

Oes arnoch angen siarad â rhywun?

Cysylltu â ni