Nid yw’n rhy hwyr i chi wneud cais am gyllid myfyrwyr!

Mae’r dyddiad cau i fyfyrwyr newydd wneud cais am gyllid myfyrwyr wedi pasio ond mae modd o hyd i chi wneud cais ar-lein yn awr! Dylai myfyrwyr sy’n parhau wneud cais erbyn 25 Mehefin.

Darllen mwy

Gwybodaeth bwysig ar gyfer myfyrwyr o’r UE

Rhaid bod gan fyfyrwyr o’r UE sy’n dechrau ar gwrs ar 1 Awst 2021 neu wedi hynny statws sefydlog neu gyn-sefydlog yn y DU dan y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE i gael cyllid myfyrwyr.

Darllen mwy

Ymunwch â’n rhestr bostio!

Ceisiadau gan fyfyrwyr israddedig rhan-amser a myfyrwyr ôl-raddedig ar gyfer 2021 i 2022: Ymunwch â’n rhestr bostio!

Darllen mwy

Fyddwch chi’n dechrau ar gwrs i fyfyrwyr israddedig rhan-amser neu gwrs Gradd Meistr neu Ddoethuriaeth ôl-raddedig yn 2021 i 2022?

Drwy ymuno â’n rhestrau postio, byddwch ymhlith y cyntaf i gael gwybod pryd y gallwch wneud cais.

israddedig rhan-amser fyfyrwyr           ôl-raddedig fyfyrwyr

COVID-19: gwybodaeth diweddaraf am gyllid i fyfyrwyr

Gall myfyrwyr presennol ac arfaethedig gael y wybodaeth diweddaraf am sut mae COVID-19 yn effeithio ar gyllid i fyfyrwyr trwy fynd i’n tudalen COVID-19. Os ydych yn ad-dalu eich benthyciad myfyrwyr, darganfyddwch sut mae COVID-19 yn effeithio ar eich ad-daliadau.


Y Gymraeg

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwdau yn y Gymraeg. Ni fydd hyn yn arwain at oedi yn ein hymateb.

Cwestiynau am ad-daliad?

Ymwelwch GOV.UK  am bopeth sydd angen i chi ei wybod am sut a phryd i ad-dalu eich benthyciad, faint y byddwch yn ei ad-dalu a pha log sydd yn cael ei roi.

^ Nôl i’r brig