Diweddariad am COVID-19

Darllenwch ein cyhoeddiad newyddion pwysig am Coronafeirws (COVID-19)

Darllen mwy

Mae’n bryd gwneud cais am gyllid myfyrwyr!

Gall myfyrwyr israddedig llawn-amser wneud cais yn awr am gyllid myfyrwyr ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/2021. Mewngofnodwch i wneud cais!

Darllen mwy

Byddwch yn barod i wneud cais am gyllid myfyrwyr Gradd Meistr a Doethur ôl-raddedig

Mae disgwyl y bydd y cyfnod i wneud ceisiadau ar gyfer 2020/2021 yn agor ddiwedd mis Mehefin ac rydym am sicrhau eich bod yn barod ar gyfer yr adeg honno.r!

Darllen mwy

Yn mynd i brifysgol neu goleg yn 2020 i 2021?

Cewch rybudd e-bost pan fydd y ceisiadau’n agor ar gyfer blwyddyn academaidd 2020 i 2021!

Mewngofnodwch i’n rhestr bostio i gael gwybod pryd bydd y ceisiadau israddedig rhan-amser yn agor.

Mewngofnodwch i’n rhestr bostio i gael gwybod pryd bydd ceisiadau Meistr a Doethurol ôl-raddedig yn agor.

COVID-19: gwybodaeth diweddaraf am gyllid i fyfyrwyr

Gall myfyrwyr presennol ac arfaethedig gael y wybodaeth diweddaraf am sut mae COVID-19 yn effeithio ar gyllid i fyfyrwyr trwy fynd i’n tudalen COVID-19. Os ydych yn ad-dalu eich benthyciad myfyrwyr, darganfyddwch sut mae COVID-19 yn effeithio ar eich ad-daliadau.


Y Gymraeg

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwdau yn y Gymraeg. Ni fydd hyn yn arwain at oedi yn ein hymateb.

Cwestiynau am ad-daliad?

Ymwelwch GOV.UK  am bopeth sydd angen i chi ei wybod am sut a phryd i ad-dalu eich benthyciad, faint y byddwch yn ei ad-dalu a pha log sydd yn cael ei roi.

^ Nôl i’r brig