Cyllid Myfyrwyr Cymru

Mae eich siwrnai o ran cyllid myfyrwyr yn dechrau yma

Fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig, mewngofnodwch i reoli eich cyfrif cyllid myfyrwyr neu ddechrau gwneud cais.

Beth sy’n digwydd yn awr

Y prif ddiweddariadau ar gyfer pob un o’n gwasanaethau

Mae’r cyfnod i wneud cais am gyllid Gradd Meistr neu Ddoethuriaeth ôl-raddedig ar gyfer 2021 i 2022 ar agor yn awr!

Gwnewch gais ar-lein yn awr er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cael eich cyllid erbyn dechrau eich cwrs.

Mae’r cyfnod i fyfyrwyr israddedig rhan-amser wneud cais ar agor yn awr!

Gwnewch gais ar-lein yn awr er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cael eich cyllid erbyn dechrau eich cwrs.

Y newyddion diweddaraf

Y newyddion diweddaraf gan Cyllid Myfyrwyr Cymru

19 Gorffennaf 2021

Yn mynd drwy’r System Glirio? Cofiwch am eich cyllid myfyrwyr!

Mae bron yn bryd i chi gael eich canlyniadau Safon Uwch, felly mae’n bwysig sicrhau eich bod yn barod ar gyfer yr hyn fydd yn digwydd nesaf.

02 Gorffennaf 2021

Mae’r dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am gyllid myfyrwyr israddedig llawn-amser wedi pasio

Mae’r dyddiad cau i fyfyrwyr israddedig llawn-amser newydd a myfyrwyr israddedig llawn-amser sy’n parhau wneud cais am gyllid myfyrwyr ar gyfer blwyddyn academaidd 2021 i 2022 wedi pasio erbyn hyn

29 Mehefin 2021

Mae’n bryd gwneud cais am gyllid myfyrwyr ôl-raddedig!

Mae’r cyfnod i wneud ceisiadau am Gyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig a Benthyciadau Graddau Doethur Ôl-raddedig ar gyfer 2021/2022 wedi agor erbyn hyn!

Y diweddaraf ar YouTube

Cyflwyniad i gyllid i fyfyrwyr ar gyfer myfyrwyr rhan-amser

Dysgwch am y gefnogaeth sydd ar gael ar gyfer myfyrwyr rhan-amser yn dechrau cwrs o 1 Awst 2021.

Mae help ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anabledd

Mae Lwfans Myfyrwyr Anabl yn gymorth ychwanegol ar ben eich cyllid myfyrwyr arall, a gellir ei ddefnyddio i dalu am gostau’n ymwneud ag astudio, er enghraifft cost offer, cost help nad yw’n help meddygol, costau teithio a chostau llungopïo ac argraffu.

Oes arnoch angen siarad â rhywun?

Cysylltu â ni