Ydych chi’n mynd drwy’r System Glirio?

Mae’n bwysig eich bod yn rhoi gwybod i ni am unrhyw newidiadau i’ch cais am gyllid myfyrwyr. Mewngofnodwch yn awr i newid eich cais neu wneud cais!

Darllen mwy

Mae’r cyfnod i wneud ceisiadau am gyllid myfyrwyr ôl-raddedig ar gyfer 2020/2021 wedi agor erbyn hyn!

Mewngofnodwch i’ch cyfrif ar-lein yn awr er mwyn gwneud cais am Gyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig neu Fenthyciad Gradd Doethur Ôl-raddedig.

Darllen mwy

Diweddariad am COVID-19

Darllenwch ein cyhoeddiad newyddion pwysig am Coronafeirws (COVID-19)

Darllen mwy

Mae’n bryd gwneud cais am gyllid myfyrwyr!

Mae’r dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am gyllid myfyrwyr israddedig llawn-amser wedi pasio.

Ond mae modd o hyd i chi wneud cais a dylech wneud hynny cyn gynted ag sy’n bosibl!

Mewngofnodwch i’ch cyfrif ar-lein a gwnewch gais yn awr.

COVID-19: gwybodaeth diweddaraf am gyllid i fyfyrwyr

Gall myfyrwyr presennol ac arfaethedig gael y wybodaeth diweddaraf am sut mae COVID-19 yn effeithio ar gyllid i fyfyrwyr trwy fynd i’n tudalen COVID-19. Os ydych yn ad-dalu eich benthyciad myfyrwyr, darganfyddwch sut mae COVID-19 yn effeithio ar eich ad-daliadau.


Y Gymraeg

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwdau yn y Gymraeg. Ni fydd hyn yn arwain at oedi yn ein hymateb.

Cwestiynau am ad-daliad?

Ymwelwch GOV.UK  am bopeth sydd angen i chi ei wybod am sut a phryd i ad-dalu eich benthyciad, faint y byddwch yn ei ad-dalu a pha log sydd yn cael ei roi.

^ Nôl i’r brig