Does dim llawer o amser ar ôl i wneud cais am gyllid myfyrwyr!

Os ydych yn astudio cwrs llawn-amser i israddedigion yn 2019/20, mae’r dyddiad cau yn nesáu’n gyflym! Gwnewch gais yn awr er mwyn cael eich arian mewn pryd.

Darllen mwy

Pa gymorth ariannol sydd ar gael?

Pa gymorth ariannol sydd ar gael?

Darllen mwy

Lwfans Myfyrwyr Anabl

Mae Lwfansau Myfyrwyr Anabl (DSAs) ar gael os oes gennych anabledd, cyflwr iechyd hirdymor, cyflwr iechyd meddwl, anhwylderau sbectrwm awtistiaeth (ASD) neu anhawster dysgu penodol.

Darllen mwy

Cynnal a chadw hanfodol

Gwyliwch ein ffilm ‘Gwe-rwydo’ i’ch cadw’n ddiogel!

Croeso i wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru

Croeso. Gobeithiwn y byddwch yn darganfod y safle yma yn addysgiadol ac yn hawdd i'w ddefnyddio. Gallwch hefyd ymweld â'n tudalennau Facebook a Twitter. Am ddiweddariadau rheolaidd hoffwch ni ar Facebook, dilynwch ni ar Twitter a gwyliwch ein ffilmiau ar YouTube.


Y Gymraeg

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwdau yn y Gymraeg. Ni fydd hyn yn arwain at oedi yn ein hymateb.

Cwestiynau am ad-daliad?

Ymwelwch â’n canllaw cychwyn cyflym am ad-dalu am bopeth sydd angen i chi ei wybod am sut a phryd i ad-dalu eich benthyciad, faint y byddwch yn ei ad-dalu a pha log sydd yn cael ei roi.

^ Nôl i’r brig