Mae’n bryd gwneud cais am gyllid myfyrwyr!

Gall myfyrwyr israddedig llawn-amser wneud cais yn awr am gyllid myfyrwyr ar gyfer blwyddyn academaidd 2021 i 2022. Mewngofnodwch i wneud cais!

Darllen mwy

Gwybodaeth bwysig ar gyfer myfyrwyr o’r UE

Rhaid bod gan fyfyrwyr o’r UE sy’n dechrau ar gwrs ar 1 Awst 2021 neu wedi hynny statws sefydlog neu gyn-sefydlog yn y DU dan y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE i gael cyllid myfyrwyr.

Darllen mwy

Diweddariad am COVID-19

Darllenwch ein cyhoeddiad newyddion pwysig am Coronafeirws (COVID-19)

Darllen mwy

COVID-19: gwybodaeth diweddaraf am gyllid i fyfyrwyr

Gall myfyrwyr presennol ac arfaethedig gael y wybodaeth diweddaraf am sut mae COVID-19 yn effeithio ar gyllid i fyfyrwyr trwy fynd i’n tudalen COVID-19. Os ydych yn ad-dalu eich benthyciad myfyrwyr, darganfyddwch sut mae COVID-19 yn effeithio ar eich ad-daliadau.


Y Gymraeg

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwdau yn y Gymraeg. Ni fydd hyn yn arwain at oedi yn ein hymateb.

Cwestiynau am ad-daliad?

Ymwelwch GOV.UK  am bopeth sydd angen i chi ei wybod am sut a phryd i ad-dalu eich benthyciad, faint y byddwch yn ei ad-dalu a pha log sydd yn cael ei roi.

^ Nôl i’r brig