Diweddariad am COVID-19

Darllenwch ein cyhoeddiad newyddion pwysig am Coronafeirws (COVID-19)

Darllen mwy

Mae’n bryd gwneud cais am gyllid myfyrwyr!

Gall myfyrwyr israddedig llawn-amser wneud cais yn awr am gyllid myfyrwyr ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/2021. Mewngofnodwch i wneud cais!

Darllen mwy

Popeth y mae angen i chi ei wybod ar gyfer 2020 i 21!

Os ydych chi'n dechrau cwrs israddedig amser llawn yn y flwyddyn academaidd 2020 i 21, rydyn ni yma i ateb eich holl gwestiynau cyllid myfyrwyr!

Darllen mwy

Yn mynd i brifysgol neu goleg yn 2020 i 2021?

Mae’r cyfnod ar gyfer gwneud ceisiadau am gyllid myfyrwyr israddedig llawn-amser 2020/2021 wedi agor! Mewngofnodwch i wneud cais!

Croeso i wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru

Croeso. Gobeithiwn y byddwch yn darganfod y safle yma yn addysgiadol ac yn hawdd i'w ddefnyddio. Gallwch hefyd ymweld â'n tudalennau Facebook a Twitter.

Am ddiweddariadau rheolaidd hoffwch ni ar Facebook, dilynwch ni ar Twitter a gwyliwch ein ffilmiau ar YouTube.


Y Gymraeg

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwdau yn y Gymraeg. Ni fydd hyn yn arwain at oedi yn ein hymateb.

Cwestiynau am ad-daliad?

Ymwelwch GOV.UK  am bopeth sydd angen i chi ei wybod am sut a phryd i ad-dalu eich benthyciad, faint y byddwch yn ei ad-dalu a pha log sydd yn cael ei roi.

^ Nôl i’r brig