Cyllid Myfyrwyr Cymru

Mae eich siwrnai o ran cyllid myfyrwyr yn dechrau yma

Fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig, mewngofnodwch i reoli eich cyfrif cyllid myfyrwyr neu ddechrau gwneud cais.

Beth sy’n digwydd yn awr

Y prif ddiweddariadau ar gyfer pob un o’n gwasanaethau

Mae’r cyfnod i fyfyrwyr rhan-amser wneud cais am gyllid myfyrwyr ar gyfer 2022 i 2023 ar agor yn awr.

Dylech wneud cais cyn gynted ag sy’n bosibl er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cael eich cyllid myfyrwyr mewn pryd ar gyfer dechrau eich cwrs.

Mae’n bryd gwneud cais am gyllid myfyrwyr ôl-raddedig!

Mae’r cyfnod i wneud ceisiadau am Gyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig a Benthyciadau Graddau Doethur Ôl-raddedig ar gyfer 2022 i 2023 wedi agor erbyn hyn!

Mae’n bryd gwneud cais am gyllid myfyrwyr!

Mae’r cyfnod i fyfyrwyr israddedig llawn-amser wneud cais am gyllid myfyrwyr ar gyfer blwyddyn academaidd 2022 i 2023, boed yn fyfyrwyr newydd neu’n fyfyrwyr sy’n parhau â’u hastudiaethau, wedi agor erbyn hyn.

Pryd a sut mae cyflwyno tystiolaeth

Cael gwybod pa dystiolaeth y gallai fod angen i chi ei lanlwytho i gefnogi eich cais

Y newyddion diweddaraf

Y newyddion diweddaraf gan Cyllid Myfyrwyr Cymru

09 Mai 2022

Mae’r cyfnod i fyfyrwyr israddedig rhan-amser wneud cais ar gyfer 2022 i 2023 ar agor yn awr!

Y ffordd hawsaf o wneud cais yw ar-lein. Dim ond 30 munud y mae’n ei gymryd i wneud cais, a llai na hynny os ydych wedi gwneud cais o’r blaen.

09 Mai 2022

Mae ceisiadau ôl-raddedig nawr ar agor ar gyfer 2022 i 2023!

Y ffordd hawsaf o wneud cais yw ar-lein

25 Ebrill 2022

Mae’n bryd gwneud cais am gyllid Addysg Bellach!

Mae’r cyfnod i wneud ceisiadau am Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA) a Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (Addysg Bellach) yn 2022 i 2023 wedi agor erbyn hyn.

Y diweddaraf ar YouTube

Darganfod cyllid myfyrwyr

Fyddwch chi’n dechrau cwrs yn ystod 2022 i 2023? Gwyliwch ein ffilm i ddarganfod popeth y mae angen i chi ei wybod am gyllid myfyrwyr!

Mae help ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anabledd

Mae Lwfans Myfyrwyr Anabl yn gymorth ychwanegol ar ben eich cyllid myfyrwyr arall, a gellir ei ddefnyddio i dalu am gostau’n ymwneud ag astudio, er enghraifft cost offer, cost help nad yw’n help meddygol, costau teithio a chostau llungopïo ac argraffu.

Oes arnoch angen siarad â rhywun?

Cysylltu â ni