Cam 1: Cyn i chi wneud cais
Cyrsiau doethuriaeth ôl-raddedig

Beth sydd ar gael

Benthyciad Gradd Doethur Ôl-raddedig

Gallech gael benthyciad i helpu gyda chostau eich cwrs. Ni fydd y swm a gewch yn dibynnu ar incwm eich cartref.

Gallwch fenthyca hyd at:

  • £27,880 os yw eich cwrs yn dechrau rhwng 1 Awst 2022 a 31 Gorffennaf 2023
  • £27,265 os yw eich cwrs yn dechrau rhwng 1 Awst 2021 a 31 Gorffennaf 2022

Mae uchafswm y cyllid ar gyfer un flwyddyn academaidd wedi’i gyfyngu i £9,293.

Byddwn yn talu eich arian i’ch cyfrif banc mewn 3 rhandaliad, unwaith ar ddechrau pob tymor fel rheol. Bydd eich arian yn cael ei rannu’n gyfartal ar draws pob un o flynyddoedd eich cwrs.

Er enghraifft, pe baech yn cael £27,880 ac yn astudio am 4 blynedd, byddech yn cael oddeutu £6,970 bob blwyddyn mewn 3 rhandaliad o oddeutu £2,323 bob tymor.

Fel rheol, bydd eich rhandaliadau terfynol ym mhob blwyddyn academaidd ychydig yn fwy na’ch rhandaliadau eraill.

Rhaid i chi ad-dalu unrhyw arian y byddwch yn ei fenthyca, gan gynnwys llog, pan fyddwch wedi gorffen neu wedi gadael eich cwrs.

Help ychwanegol

Os ydych yn gymwys i gael cyllid fel myfyriwr o Gymru ac os oes gennych anabledd neu anhwylder iechyd hirdymor, Mae’n bosibl y byddwch yn gallu gwneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl.

 

Am ragor o wybodaeth, llwythwch i lawr canllaw Lwfansau Myfyrwyr Anabl