Y newyddion diweddaraf

Y newyddion a’r diweddariadau diweddaraf gan Cyllid Myfyrwyr Cymru

Pob erthygl newyddion

Hidlo’r erthyglau yn ôl categori er mwyn gweld y newyddion sy’n berthnasol i chi.

15 Mai 2023 · yn 2023/24 a Part-time

Mae’r cyfnod i fyfyrwyr israddedig rhan-amser wneud cais ar gyfer 2023 i 2024 ar agor yn awr!

Y ffordd hawsaf o wneud cais yw ar-lein. Dim ond 30 munud y mae’n ei gymryd i wneud cais, a llai na hynny os ydych wedi gwneud cais o’r blaen.

03 Mai 2023

Mae taliadau LCA yn cynyddu!

O 17 Ebrill 2023, bydd swm taliad myfyrwyr sydd â hawl i LCA yn cynyddu o £30 yr wythnos, i £40 yr wythnos!

Darllen yr erthygl hon
23 Ebrill 2023

Mae’n bryd gwneud cais am gyllid myfyrwyr ôl-raddedig!

Mae’r cyfnod i wneud ceisiadau am Gyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig a Benthyciadau Graddau Doethur Ôl-raddedig ar gyfer 2023 i 2024 wedi agor erbyn hyn!

Darllen yr erthygl hon
19 Ebrill 2023 · yn 2023 i 2024 a israddedig yn rhan-amser

2023 i 2024: Ceisiadau israddedig rhan-amser yn agor yn fuan!

Disgwylir i geisiadau israddedig rhan-amser agor o fis Mehefin 2023.

Darllen yr erthygl hon
17 Ebrill 2023

Mae’n bryd gwneud cais am gyllid addysg bellach!

Mae’n bryd gwneud cais am gyllid addysg bellach!

Darllen yr erthygl hon
03 Ebrill 2023

Gwybodaeth am Lwfans Myfyrwyr Anabl (LMA)

Gwybodaeth am Lwfans Myfyrwyr Anabl (LMA)

Darllen yr erthygl hon
27 Mawrth 2023 · yn 2023 i 2024

2023 i 2024: Ymgeisiwch nawr am gyllid i fyfyrwyr!

Mae’r holl geisiadau cyllid myfyrwyr israddedig amser llawn ar gyfer y flwyddyn academaidd 2023 i 2024 nawr ar agor ar gyfer myfyrwyr newydd ac sy’n parhau!

Darllen yr erthygl hon
20 Mawrth 2023 · yn 2023/24 a Postgraduate

Ceisiadau ôl-raddedig 2023 i 2024 yn agor yn fuan!

Disgwylir i geisiadau ôl-raddedig Meistri a Doethuriaeth agor o fis Mai 2023.

Darllen yr erthygl hon
20 Chwefror 2023 · yn 2023 i 2024

Paratowch i wneud cais am gyllid addysg bellach!

Disgwylir i geisiadau am Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA) a Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach (GDLlC AB) yn 2023 i 2024 agor yn ystod gwanwyn 2023.

Darllen yr erthygl hon