Y newyddion diweddaraf

Y newyddion a’r diweddariadau diweddaraf gan Cyllid Myfyrwyr Cymru

Pob erthygl newyddion

Hidlo’r erthyglau yn ôl categori er mwyn gweld y newyddion sy’n berthnasol i chi.

28 Mai 2024 · yn 2024 i 2025

Byddwch yn barod i wneud cais am gyllid myfyrwyr Ôl-raddedig ar gyfer 2024 i 2025!

Mae’n amser i ddechrau paratoi!

12 Mai 2024

2024 i 2025: Mae’r cyfnod i fyfyrwyr rhan-amser wneud cais ar agor yn awr!

Mae’r cyfnod i fyfyrwyr rhan-amser wneud cais am gyllid myfyrwyr ar gyfer 2024 i 2025 ar agor yn awr.

25 Ebrill 2024 · yn 2024 i 2024 a rhan-amser

Byddwch yn barod i wneud cais am gyllid myfyrwyr israddedig rhan-amser ar gyfer 2024 i 2025

Mae’n amser i ddechrau paratoi!

08 Ebrill 2024

Mae’n bryd gwneud cais am gyllid addysg bellach!

Mae’r cyfnod i wneud ceisiadau am Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA) a Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (Addysg Bellach) yn 2024 i 2025 wedi agor erbyn hyn.

13 Mawrth 2024 · yn 2024 i 2025

2024 i 2025: Ymgeisiwch nawr am gyllid i fyfyrwyr!

Mae’r holl geisiadau cyllid myfyrwyr israddedig amser llawn ar gyfer y flwyddyn academaidd 2024 i 2025 nawr ar agor ar gyfer myfyrwyr newydd ac sy’n parhau!

15 Mai 2023 · yn 2023/24 a Part-time

Mae’r cyfnod i fyfyrwyr israddedig rhan-amser wneud cais ar gyfer 2023 i 2024 ar agor yn awr!

Y ffordd hawsaf o wneud cais yw ar-lein. Dim ond 30 munud y mae’n ei gymryd i wneud cais, a llai na hynny os ydych wedi gwneud cais o’r blaen.

03 Mai 2023

Mae taliadau LCA yn cynyddu!

O 17 Ebrill 2023, bydd swm taliad myfyrwyr sydd â hawl i LCA yn cynyddu o £30 yr wythnos, i £40 yr wythnos!

23 Ebrill 2023

Mae’n bryd gwneud cais am gyllid myfyrwyr ôl-raddedig!

Mae’r cyfnod i wneud ceisiadau am Gyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig a Benthyciadau Graddau Doethur Ôl-raddedig ar gyfer 2023 i 2024 wedi agor erbyn hyn!

19 Ebrill 2023 · yn 2023 i 2024 a israddedig yn rhan-amser

2023 i 2024: Ceisiadau israddedig rhan-amser yn agor yn fuan!

Disgwylir i geisiadau israddedig rhan-amser agor o fis Mehefin 2023.