Y newyddion diweddaraf

Y newyddion a’r diweddariadau diweddaraf gan Cyllid Myfyrwyr Cymru

Pob erthygl newyddion

Hidlo’r erthyglau yn ôl categori er mwyn gweld y newyddion sy’n berthnasol i chi.

20 Chwefror 2022 · yn Addysg Bellach a 2022 i 2023

Paratowch i wneud cais am gyllid addysg bellach!

Mae disgwyl y bydd y cyfnod ar gyfer gwneud cais am Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA) a Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (Addysg Bellach) yn 2022 i 2023 yn agor ddiwedd mis Ebrill 2022.

Darllen yr erthygl hon
14 Rhagfyr 2021 · yn 2022 to 2023

2022 i 2023: Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn bod yn barod i wneud cais am gyllid myfyrwyr!

Mae disgwyl i’r cyfnod ar gyfer gwneud ceisiadau am gyllid myfyrwyr i astudio cyrsiau israddedig llawn-amser yn ystod blwyddyn academaidd 2022 i 2023 ddechrau ym mis Mawrth 2022.

Darllen yr erthygl hon
19 Gorffennaf 2021 · yn Glirio

Yn mynd drwy’r System Glirio? Cofiwch am eich cyllid myfyrwyr!

Mae bron yn bryd i chi gael eich canlyniadau Safon Uwch, felly mae’n bwysig sicrhau eich bod yn barod ar gyfer yr hyn fydd yn digwydd nesaf.

Darllen yr erthygl hon
02 Gorffennaf 2021

Mae’r dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am gyllid myfyrwyr israddedig llawn-amser wedi pasio

Mae’r dyddiad cau i fyfyrwyr israddedig llawn-amser newydd a myfyrwyr israddedig llawn-amser sy’n parhau wneud cais am gyllid myfyrwyr ar gyfer blwyddyn academaidd 2021 i 2022 wedi pasio erbyn hyn

Darllen yr erthygl hon
29 Mehefin 2021 · yn ôl-raddedig

Mae’n bryd gwneud cais am gyllid myfyrwyr ôl-raddedig!

Mae’r cyfnod i wneud ceisiadau am Gyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig a Benthyciadau Graddau Doethur Ôl-raddedig ar gyfer 2021/2022 wedi agor erbyn hyn!

Darllen yr erthygl hon
28 Mehefin 2021 · yn israddedig rhan-amser

2021 i 2022: Mae’r cyfnod i fyfyrwyr rhan-amser wneud cais ar agor yn awr!

Y ffordd hawsaf o wneud cais yw ar-lein. Dim ond 30 munud y mae’n ei gymryd i wneud cais, a llai na hynny os ydych wedi gwneud cais o’r blaen.

Darllen yr erthygl hon
10 Mai 2021 · yn israddedig yn rhan-amser a postgraddedig

Ceisiadau gan fyfyrwyr israddedig rhan-amser a myfyrwyr ôl-raddedig ar gyfer 2021 i 2022

Rydym wedi’i gwneud yn haws i chi gael gwybod pryd y bydd y cyfnod i wneud ceisiadau ar gyfer blwyddyn academaidd 2021 i 2022 yn agor!

Darllen yr erthygl hon
26 Ebrill 2021 · yn eu student finance

Gwybodaeth bwysig ar gyfer myfyrwyr o’r UE

Gofynion cymhwysedd wedi'u diweddaru ar gyfer y myfyrwyr hynny sy'n dechrau cyrsiau ym mlwyddyn academaidd 2021 i 2022

Darllen yr erthygl hon
26 Ebrill 2021 · yn 2020 to 2021 a 2020 forms

Gwnewch gais am gyllid myfyrwyr yn awr!

Mae’r cyfnod i fyfyrwyr israddedig llawn-amser wneud cais am gyllid myfyrwyr ar gyfer blwyddyn academaidd 2021 i 2022, boed yn fyfyrwyr newydd neu’n fyfyrwyr sy’n parhau â’u hastudiaethau, wedi agor erbyn hyn.

Darllen yr erthygl hon