Cyhoeddwyd: 20 Chwefror 2022 · Diweddarwyd ddiwethaf: 20 Chwefror 2022  · Tagiwyd yn:  Addysg Bellach  a  2022 i 2023

Paratowch i wneud cais am gyllid addysg bellach!


Mae disgwyl y bydd y cyfnod ar gyfer gwneud cais am Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA) a Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (Addysg Bellach) yn 2022 i 2023 yn agor ddiwedd mis Ebrill 2022.

Mae’n bwysig eich bod yn gwneud cais cyn gynted ag sy’n bosibl er mwyn sicrhau bod eich cyllid yn barod ar gyfer dechrau eich cwrs. Felly, gofalwch eich bod yn darllen ein tudalennau am.

y LCA a Grant Dysgu Llywodraeth Cymru ym mis Ebrill er mwyn cael gwybod a yw’r ffurflenni cais ar gyfer blwyddyn academaidd 2022 i 2023 ar gael i'w lawrlwytho.

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch pwy all gael y cyllid hwn a faint y gallwch ei gael, ewch i’n tudalennau ynglŷn â:

Newyddion cysylltiedig

Mae’r cyfnod i fyfyrwyr israddedig rhan-amser wneud cais ar gyfer 2022 i 2023 ar agor yn awr!

Y ffordd hawsaf o wneud cais yw ar-lein. Dim ond 30 munud y mae’n ei gymryd i wneud cais, a llai na hynny os ydych wedi gwneud cais o’r blaen.

2022 i 2023 Ceisiadau rhan amser ac Ôl-raddedig

Mae disgwyl y bydd y cyfnod i wneud ceisiadau am gyllid myfyrwyr israddedig rhan-amser a chyllid myfyrwyr ôl-raddedig yn agor ganol mis Mai.