Paratowch i wneud cais am gyllid addysg bellach!


Mae disgwyl y bydd y cyfnod ar gyfer gwneud cais am Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA) a Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (Addysg Bellach) yn 2022 i 2023 yn agor ddiwedd mis Ebrill 2022.

Mae’n bwysig eich bod yn gwneud cais cyn gynted ag sy’n bosibl er mwyn sicrhau bod eich cyllid yn barod ar gyfer dechrau eich cwrs. Felly, gofalwch eich bod yn darllen ein tudalennau am.

y LCA a Grant Dysgu Llywodraeth Cymru ym mis Ebrill er mwyn cael gwybod a yw’r ffurflenni cais ar gyfer blwyddyn academaidd 2022 i 2023 ar gael i'w lawrlwytho.

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch pwy all gael y cyllid hwn a faint y gallwch ei gael, ewch i’n tudalennau ynglŷn â: