Telerau ac amodau


Mae’r canllawiau hyn ar gyfer myfyrwyr sy’n codi benthyciad i fyfyrwyr ar gyfer cwrs israddedig, ôl-raddedig neu Hyfforddiant Cychwynnol i Athrawon. Maen nhw’n esbonio i beth rydych chi’n ymroi o godi benthyciad.

Mae’n bwysig eich bod chi’n darllen y canllawiau’n ofalus gan fod ynddynt wybodaeth am delerau cyfredol eich benthyciad. Cadwch gopi.