Cyllid Myfyrwyr Cymru i ymarferwyr

Y wybodaeth ddiweddaraf a deunyddiau ategol ynglŷn â’n cynnyrch a’n gwasanaethau cyllid myfyrwyr.

Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru yn wasanaeth a gaiff ei redeg mewn partneriaeth gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr a Llywodraeth Cymru. Rydym yn cydweithio â’n gilydd i roi cymorth ariannol i fyfyrwyr sy’n byw yng Nghymru, pan fydd arnynt ei angen fwyaf.

Mae’r adran hon o’r wefan yn darparu cymorth i’r bobl hynny ar draws Cymru sy’n rhoi cyngor i fyfyrwyr ym maes addysg uwch, a’u rhieni. Fe welwch chi wybodaeth am bolisi cyllid myfyrwyr a manylion cyswllt ein timau cymorth i ymarferwyr.

Beth sy’n digwydd yn awr

Y prif ddiweddariadau ar gyfer pob un o’n gwasanaethau

Fyddwch chi’n dechrau ar gwrs i fyfyrwyr israddedig rhan-amser neu gwrs Gradd Meistr neu Ddoethuriaeth ôl-raddedig yn 2021 i 2022?

Drwy ymuno â’n rhestrau postio, byddwch ymhlith y cyntaf i gael gwybod pryd y gallwch wneud cais.

Mae’n bryd gwneud cais am gyllid myfyrwyr!

Mae’r cyfnod i fyfyrwyr israddedig llawn-amser wneud cais am gyllid myfyrwyr ar gyfer blwyddyn academaidd 2021 i 2022, boed yn fyfyrwyr newydd neu’n fyfyrwyr sy’n parhau â’u hastudiaethau, wedi agor erbyn hyn.

Y newyddion diweddaraf

Y newyddion diweddaraf gan Cyllid Myfyrwyr Cymru

24 Awst 2021

Helpu myfyrwyr i gael eu taliad cyllid myfyrwyr cyntaf

Mae’n bwysig eich bod yn helpu myfyrwyr i wybod beth y mae angen iddynt ei wneud er mwyn cael eu taliad cyllid myfyrwyr cyntaf yn brydlon.

19 Gorffennaf 2021

Mae’r cyfnod clirio ar ddod!

Mae diwrnod y canlyniadau Safon Uwch rownd y gornel, felly bydd llawer o fyfyrwyr yn troi atoch chi am help.

02 Gorffennaf 2021

Mae’r dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am gyllid myfyrwyr israddedig llawn-amser wedi pasio

Mae’r dyddiad cau i fyfyrwyr israddedig llawn-amser newydd a myfyrwyr israddedig llawn-amser sy’n parhau wneud cais am gyllid myfyrwyr ar gyfer blwyddyn academaidd 2021 i 2022 wedi pasio erbyn hyn