Cyllid Myfyrwyr Cymru i ymarferwyr

Y wybodaeth ddiweddaraf a deunyddiau ategol ynglŷn â’n cynnyrch a’n gwasanaethau cyllid myfyrwyr.

Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru yn wasanaeth a gaiff ei redeg mewn partneriaeth gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr a Llywodraeth Cymru. Rydym yn cydweithio â’n gilydd i roi cymorth ariannol i fyfyrwyr sy’n byw yng Nghymru, pan fydd arnynt ei angen fwyaf.

Mae’r adran hon o’r wefan yn darparu cymorth i’r bobl hynny ar draws Cymru sy’n rhoi cyngor i fyfyrwyr ym maes addysg uwch, a’u rhieni. Fe welwch chi wybodaeth am bolisi cyllid myfyrwyr a manylion cyswllt ein timau cymorth i ymarferwyr.

Beth sy’n digwydd yn awr

Y prif ddiweddariadau ar gyfer pob un o’n gwasanaethau

2023 i 2024: Mae’n bryd i fyfyrwyr wneud cais am gyllid myfyrwyr!

Mae’r cyfnod i fyfyrwyr israddedig llawn-amser wneud cais am gyllid myfyrwyr ar gyfer 2023 i 2024 wedi agor erbyn hyn!

2023 i 2024: Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn helpu myfyrwyr i fod yn barod!

Byddwch ymhlith y cyntaf i gael gwybod pan fydd y cyfnod ar gyfer gwneud ceisiadau am gyllid myfyrwyr israddedig llawn-amser wedi dechrau.

Mae’n bryd i fyfyrwyr wneud cais am gyllid myfyrwyr ôl-raddedig!

Mae’r cyfnod i wneud ceisiadau am Gyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig a Benthyciadau Graddau Doethur Ôl-raddedig ar gyfer 2022 i 2023 wedi agor erbyn hyn!

Mae’r cyfnod i fyfyrwyr israddedig rhan-amser wneud cais ar gyfer 2022 i 2023 ar agor yn awr!

Dylech annog eich myfyrwyr i wneud cais cyn gynted ag sy’n bosibl er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn cael eu cyllid myfyrwyr mewn pryd ar gyfer dechrau eu cwrs.

Y newyddion diweddaraf

Y newyddion diweddaraf gan Cyllid Myfyrwyr Cymru

13 Hydref 2023

Ein Taith DSA

Diweddariad ar ein taith ddiwygio Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA) gan David Wallace, Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol a Phrif Swyddog Cwsmeriaid SLC

30 Mai 2023

2023 i 2024: Mae’r cyfnod i fyfyrwyr rhan-amser wneud cais ar agor yn awr!

Dylech annog eich myfyrwyr i wneud cais cyn gynted ag sy’n bosibl er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn cael eu cyllid myfyrwyr mewn pryd ar gyfer dechrau eu cwrs.

24 Ebrill 2023

Mae’n bryd i fyfyrwyr wneud cais am gyllid myfyrwyr ôl-raddedig!

Mae’r cyfnod i wneud ceisiadau am Gyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig a Benthyciadau Graddau Doethur Ôl-raddedig ar gyfer 2023 i 2024 wedi agor erbyn hyn!