Y newyddion diweddaraf

Newyddion a diweddariadau ar gyfer ymarferwyr cyllid myfyrwyr

Pob erthygl newyddion

Hidlo’r erthyglau yn ôl categori er mwyn gweld y newyddion sy’n berthnasol i chi.

13 Mawrth 2024 · yn 2024 I 2025

2024 i 2025: Mae’n bryd i fyfyrwyr wneud cais am gyllid myfyrwyr!

Mae’r holl geisiadau cyllid myfyrwyr israddedig amser llawn ar gyfer y flwyddyn academaidd 2024 i 2025 nawr ar agor!

29 Chwefror 2024 · yn 2023 i 2024, Diwygio'r DSA a Sesiwn Gwybodaeth

Lwfans i Fyfyrwyr Anabl: Adnoddau Sesiwn Gwybodaeth

Cynhaliodd SLC ddwy Sesiwn Gwybodaeth Diwygio Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA) ddydd Mawrth 6 Chwefror.

13 Hydref 2023

Ein Taith DSA

Diweddariad ar ein taith ddiwygio Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA) gan David Wallace, Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol a Phrif Swyddog Cwsmeriaid SLC

30 Mai 2023 · yn 2023 i 2024

2023 i 2024: Mae’r cyfnod i fyfyrwyr rhan-amser wneud cais ar agor yn awr!

Dylech annog eich myfyrwyr i wneud cais cyn gynted ag sy’n bosibl er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn cael eu cyllid myfyrwyr mewn pryd ar gyfer dechrau eu cwrs.

24 Ebrill 2023

Mae’n bryd i fyfyrwyr wneud cais am gyllid myfyrwyr ôl-raddedig!

Mae’r cyfnod i wneud ceisiadau am Gyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig a Benthyciadau Graddau Doethur Ôl-raddedig ar gyfer 2023 i 2024 wedi agor erbyn hyn!

19 Ebrill 2023 · yn 2023 i 2024 a israddedig rhan-amser

2023 i 2024: Ceisiadau israddedig rhan-amser yn agor yn fuan!

Disgwylir i geisiadau israddedig rhan-amser agor o fis Mehefin 2023.

27 Mawrth 2023 · yn 2023 i 2024

2023 to 2024: Mae’n bryd i fyfyrwyr wneud cais am gyllid myfyrwyr!

2023 to 2024: Mae’n bryd i fyfyrwyr wneud cais am gyllid myfyrwyr!

20 Mawrth 2023 · yn 2023/24

Ceisiadau ôl-raddedig 2023 i 2024 yn agor yn fuan!

Disgwylir i geisiadau ôl-raddedig Meistri a Doethuriaeth agor o fis Mai 2023.

05 Rhagfyr 2022 · yn 2022 i 2024

2023 i 2024: Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn helpu myfyrwyr i fod yn barod!

Mae disgwyl i’r cyfnod ar gyfer gwneud ceisiadau am gyllid myfyrwyr i astudio cyrsiau israddedig llawn-amser yn ystod blwyddyn academaidd 2023 i 2024 ddechrau ym mis Ebrill 2023.