Y newyddion diweddaraf

Newyddion a diweddariadau ar gyfer ymarferwyr cyllid myfyrwyr

Pob erthygl newyddion

Hidlo’r erthyglau yn ôl categori er mwyn gweld y newyddion sy’n berthnasol i chi.

09 Mai 2022 · yn 2022 i 2023 a israddedig rhan-amser

2022 i 2023: Mae’r cyfnod i fyfyrwyr rhan-amser wneud cais ar agor yn awr!

Dylech annog eich myfyrwyr i wneud cais cyn gynted ag sy’n bosibl er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn cael eu cyllid myfyrwyr mewn pryd ar gyfer dechrau eu cwrs.

09 Mai 2022 · yn 2022 i 2023 a ôl-raddedig

2022 i 2023: Mae ceisiadau ôl-raddedig nawr ar agor!

Dylech annog eich myfyrwyr i wneud cais cyn gynted ag sy’n bosibl er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn cael eu cyllid myfyrwyr mewn pryd ar gyfer dechrau eu cwrs.

Darllen yr erthygl hon
07 Ebrill 2022 · yn postgraddedig, israddedig rhan-amser, 2022 i 2023 a Ceisiadau

2022 i 2023 Ceisiadau myfyrwyr ôl-raddedig a rhan-amser

Disgwylir i geisiadau am gyllid myfyrwyr israddedig rhan-amser ac ôl-raddedig agor yn yr haf.

Darllen yr erthygl hon
07 Mawrth 2022 · yn 2022 i 2023, israddedig rhan-amser a postgraddedig

Ceisiadau gan fyfyrwyr israddedig rhan-amser a myfyrwyr ôl-raddedig ar gyfer 2022 i 2023: Ymunwch â’n rhestr bostio!

Rydym wedi’i gwneud yn haws i fyfyrwyr ac ymarferwyr gael gwybod pryd y bydd y cyfnod yn agor i fyfyrwyr israddedig rhan-amser a myfyrwyr Gradd Meistr a Doethuriaeth ôl-raddedig wneud ceisiadau ar gyfer blwyddyn academaidd 2022 i 2023!

Darllen yr erthygl hon
28 Chwefror 2022 · yn 2022 i 2023

2022 i 2023: Mae’n bryd i fyfyrwyr wneud cais am gyllid myfyrwyr!

Mae’r cyfnod i fyfyrwyr israddedig llawn-amser wneud cais am gyllid myfyrwyr ar gyfer 2022 i 2023 wedi agor erbyn hyn!

Darllen yr erthygl hon
04 Chwefror 2022 · yn DSA, DSA's a Procurement

Lwfans Myfyrwyr Anabl – Caffael

Caffael asesiadau o anghenion astudio, technoleg gynorthwyol, hyfforddiant ynghylch technoleg gynorthwyol a gwasanaethau cymorth cysylltiedig.

Darllen yr erthygl hon
14 Rhagfyr 2021 · yn 2021 i 2022

2022 i 2023: Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn helpu myfyrwyr i fod yn barod!

Mae disgwyl i’r cyfnod ar gyfer gwneud ceisiadau am gyllid myfyrwyr i astudio cyrsiau israddedig llawn-amser yn ystod blwyddyn academaidd 2022 i 2023 ddechrau ym mis Mawrth 2022.

Darllen yr erthygl hon
24 Awst 2021

Helpu myfyrwyr i gael eu taliad cyllid myfyrwyr cyntaf

Mae’n bwysig eich bod yn helpu myfyrwyr i wybod beth y mae angen iddynt ei wneud er mwyn cael eu taliad cyllid myfyrwyr cyntaf yn brydlon.

Darllen yr erthygl hon
19 Gorffennaf 2021 · yn clearing

Mae’r cyfnod clirio ar ddod!

Mae diwrnod y canlyniadau Safon Uwch rownd y gornel, felly bydd llawer o fyfyrwyr yn troi atoch chi am help.

Darllen yr erthygl hon