Cymorth rhanbarthol

Rheolwr Cyfrif Partner Gwybodaeth Ariannu

Rydym yn sydd yn darparu gwybodaeth a chanllaw i ysgolion yng Nghymru yn eu gwaith gyda darpar myfyrwyr a'u teuluoedd.

Ein bwriad yw i’ch darparu gyda chanllawiau, hyfforddiant a chefnogaeth, naill ai yn eich amgylchedd gwaith eich hun, ar-lein, neu drwy ddigwyddiadau hyfforddi partner allweddol. Byddwn yn ymdrechu i ddarparu adnoddau a chefnogaeth mewn ffordd sydd yn cynnwys yr hyblygrwydd mwyaf , dewis a gwerth am arian.

Gallwn ddarparu gwybodaeth, cyfarwyddyd ac adnoddau yn cynnwys cyflwyniadau, cistiau offer a chanllawiau ar becynnau cyllid myfyrwyr ar gyfer myfyrwyr llawn-amser a rhan-amser. Mae hyn yn cynnwys trosolygon o gais, taliad a phrosesau ad-dalu, a’r ystod eang o adnoddau IAG rhad ac am ddim yr ydym yn eu darparu.

Gall sefydliadau addysg uwch a phartneriaid eraill sy’n darparu arweiniad gysylltu â’r Tîm Gwasanaethau Gwybodaeth am Gyllid, a fydd yn barod i roi hyfforddiant ac arweiniad ynghylch cynnyrch a gwasanaethau cyllid myfyrwyr.

Phillip Lynes

Profile picture of Phillip Lynes, Student Finance Adviser

Mae Phil yn edrych ar ôl ysgolion a phartneriaid yng Cymru. Mae ganddo wybodaeth fanwl o bolisi Cyllid Myfyrwyr, yn ogystal ag ad-daliadau ac Addysg Bellach. Fel siaradwr rhugl yn y Gymraeg mae’n hapus i helpu ysgolion, colegau a sefydliadau sydd gwell ganddynt gyfathrebu yn yr iaith Gymraeg.

Fel siaradwr rhugl yn y Gymraeg mae’n hapus i helpu ysgolion, colegau a sefydliadau sydd gwell ganddynt gyfathrebu yn yr iaith Gymraeg.

Cysylltwch

E-bost: phillip_lynes@slc.co.uk

Ffôn symudol: 07966 901397


Tîm Gwasanaethau Gwybodaeth am Gyllid

Mae ein Rheolwyr Cyfrifon Partneriaid Gwybodaeth am Gyllid yn gweithio gyda sefydliadau gyrfaoedd, prifysgolion, colegau a phartneriaid rhanbarthol a chenedlaethol ar draws Cymru a Lloegr sy’n darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad.

Cwrdd â’r tîm

Stephen Jones

Yn gwasanaethu Gogledd Orllewin Lloegr a Gogledd Cymru

Ffôn: 0777 603 573

E-bost: stephen_jones@slc.co.uk

Stacey-May Fox

Yn gwasanaethu’r de

Ffôn: 07815 602 225

E-bost: Stacey-May_Fox@slc.co.uk

Partneriaid yn Lloegr

Gall partneriaid yn Lloegr gael gafael ar eu Rheolwr Cyfrif rhanbarthol nhw yma Fel arall, gallwch anfon ebost i’r Tîm Gwasanaethau Gwybodaeth am Gyllid fundinginformationpartners@slc.co.uk

Myfyrwyr


Addysg Bellach

Mae llinellau ar gau
Ffôn: 0300 200 4050
Minicom: 0300 100 1693

Ar agor Llun i Gwener, 8yb i 6yh

ac eithrio gwyliau banc


Myfyrwyr israddedig

Mae llinellau ar gau
Ffôn: 0300 100 0642
Minicom: 0300 100 1693

Ar agor Llun i Gwener, 8yb i 6yh

ac eithrio gwyliau banc


Myfyrwyr ôl-raddedig

Mae llinellau ar gau
Ffôn: 0300 100 0642
Minicom: 0300 100 1693

Ar agor Llun i Gwener, 8yb i 6yh

ac eithrio gwyliau banc


Ymholiadau ad-dalu

Mae llinellau ar gau
Ffôn: 0300 100 0642
Minicom:

Ar agor Llun i Gwener, 8yb i 6yh

ac eithrio gwyliau banc