Cymorth rhanbarthol

Tim Rheolwyr Hyfforddiant Cyllid Myfyrwyr

Mae Rheolwyr Hyfforddiant CM yn arbennigwyr pwnc ar holl bolisiau Cymru. Maent yn darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad i ysgolion a sefydliadau yng Nghymru. Maent yn gweithio gyda darpar fyfyrwyr ym mlwyddyn 12eg a 13eg, eu rhieni a'u teuluoedd.

Mae amrywiaeth o wybodaeth ac adnoddau y gellir eu darparu. Mae hyn yn cynnwys cyflwyniadau, pecynnau cymorth a chanllawiau ar y pecynnau cyllid myfyrwyr i myfyrwyr llawn neu rhan amser sy'n cynnwys trosolwg o'r broses ymgeisio, talu, a'r prosesau ad-dalu.

Cysylldwch am fwy o wybodaeth ynglyn eich gofynion cyllid myfyrwyr.

Rhian Jones

Mae Rhian wedi'i lleoli yng Ngogledd Cymru ond mae'n gwasanaethu De Cymru a De Ddwyrain Cymru.

Symudol: 07796 440153

E-Bost: Rhian_Jones@slc.co.uk

Cyfeiriad e-bost y tîm yw SFITW@slc.co.uk

Elen Jones

Mae Elen wedi'i leoli yng Ngogledd Cymru ond mae'n gwasanaethu De Cymru a De Orllewin Cymru.

Symudol: 07815 602492

E-Bost: Elen_Jones@slc.co.uk

Cyfeiriad e-bost y tîm yw SFITW@slc.co.uk

Mae’r Tîm Gwasanaethau Gwybodaeth Ariannu yn arbenigwyr SLC a cyllid myfyrwyr, ac yn gweithio gyda chynghorwyr gyrfaoedd, staff allgymorth a recriwtio, a gweithwyr proffesiynol eraill i ymgorffori cyllid myfyrwyr mewn addysg bellach, uwch ac ôl-raddedig, gan ddarparu gwybodaeth a chymorth cyllid myfyrwyr achrededig ‘Matrix Standard’.

Tîm Gwasanaethau Gwybodaeth am Gyllid

Mae ein Rheolwyr Cyfrifon Partneriaid Gwybodaeth am Gyllid yn gweithio gyda sefydliadau gyrfaoedd, prifysgolion, colegau a phartneriaid rhanbarthol a chenedlaethol ar draws Cymru a Lloegr sy’n darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad.

Cwrdd â’r tîm

Stephen Jones

Yn gwasanaethu Gogledd Orllewin Lloegr a Gogledd Cymru

Ffôn: 0777 603 573

E-bost: stephen_jones@slc.co.uk

Stacey-May Fox

Yn gwasanaethu’r de

Ffôn: 07815 602 225

E-bost: Stacey-May_Fox@slc.co.uk

Partneriaid yn Lloegr

Gall partneriaid yn Lloegr gael gafael ar eu Rheolwr Cyfrif rhanbarthol nhw yma Fel arall, gallwch anfon ebost i’r Tîm Gwasanaethau Gwybodaeth am Gyllid fundinginformationpartners@slc.co.uk

Myfyrwyr


Addysg Bellach

Mae llinellau ar gau
Ffôn: 0300 200 4050

Myfyrwyr israddedig

Mae llinellau ar gau
Ffôn: 0300 100 0642

Myfyrwyr ôl-raddedig

Mae llinellau ar gau
Ffôn: 0300 100 0642

Ymholiadau ad-dalu

Mae llinellau ar gau
Ffôn: 0300 100 0642