Cymorth rhanbarthol

Rheolwr Cyfrif Partner Gwybodaeth Ariannu

Rydym yn sydd yn darparu gwybodaeth a chanllaw i ysgolion yng Nghymru yn eu gwaith gyda darpar myfyrwyr a'u teuluoedd.

Ein bwriad yw i’ch darparu gyda chanllawiau, hyfforddiant a chefnogaeth, naill ai yn eich amgylchedd gwaith eich hun, ar-lein, neu drwy ddigwyddiadau hyfforddi partner allweddol. Byddwn yn ymdrechu i ddarparu adnoddau a chefnogaeth mewn ffordd sydd yn cynnwys yr hyblygrwydd mwyaf , dewis a gwerth am arian.

Gallwn ddarparu gwybodaeth, cyfarwyddyd ac adnoddau yn cynnwys cyflwyniadau, cistiau offer a chanllawiau ar becynnau cyllid myfyrwyr ar gyfer myfyrwyr llawn-amser a rhan-amser. Mae hyn yn cynnwys trosolygon o gais, taliad a phrosesau ad-dalu, a’r ystod eang o adnoddau IAG rhad ac am ddim yr ydym yn eu darparu.

HEIs and other guidance partners can contact the Funding Information Services team, who will provide training and guidance on student finance products and services.

Phillip Lynes

Profile picture of Phillip Lynes, Student Finance Adviser

Mae Phil yn edrych ar ôl ysgolion a phartneriaid yng Cymru. Mae ganddo wybodaeth fanwl o bolisi Cyllid Myfyrwyr, yn ogystal ag ad-daliadau ac Addysg Bellach. Fel siaradwr rhugl yn y Gymraeg mae’n hapus i helpu ysgolion, colegau a sefydliadau sydd gwell ganddynt gyfathrebu yn yr iaith Gymraeg.

Fel siaradwr rhugl yn y Gymraeg mae’n hapus i helpu ysgolion, colegau a sefydliadau sydd gwell ganddynt gyfathrebu yn yr iaith Gymraeg.

Cysylltwch

E-bost: phillip_lynes@slc.co.uk

Ffôn symudol: 07966 901397


Tîm Gwasanaethau Gwybodaeth am Gyllid

Mae ein Rheolwyr Cyfrifon Partneriaid Gwybodaeth am Gyllid yn gweithio gyda sefydliadau gyrfaoedd, prifysgolion, colegau a phartneriaid rhanbarthol a chenedlaethol ar draws Cymru a Lloegr sy’n darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad.

Cwrdd â’r tîm

Stephen Jones

Yn gwasanaethu’r gogledd, Powys a Cheredigion.

Ffôn: 0777 603 573

E-bost: stephen_jones@slc.co.uk

Stacey-May Fox

Yn gwasanaethu’r de

Ffôn: 07815 602 225

E-bost: Stacey-May_Fox@slc.co.uk

Partneriaid yn Lloegr

Gall partneriaid yn Lloegr gael gafael ar eu Rheolwr Cyfrif rhanbarthol nhw yma Fel arall, gallwch anfon ebost i’r Tîm Gwasanaethau Gwybodaeth am Gyllid fundinginformationpartners@slc.co.uk

Myfyrwyr


Addysg Bellach

Mae llinellau ar gau
Ffôn: 0300 200 4050
Minicom: 0300 100 1693

Ar agor Llun i Gwener, 8yb i 6yh

ac eithrio gwyliau banc


Myfyrwyr israddedig

Mae llinellau ar gau
Ffôn: 0300 100 0642
Minicom: 0300 100 1693

Ar agor Llun i Gwener, 8yb i 6yh

ac eithrio gwyliau banc


Myfyrwyr ôl-raddedig

Mae llinellau ar gau
Ffôn: 0300 100 0642
Minicom: 0300 100 1693

Ar agor Llun i Gwener, 8yb i 6yh

ac eithrio gwyliau banc


Ymholiadau ad-dalu

Mae llinellau ar gau
Ffôn: 0300 100 0642
Minicom:

Ar agor Llun i Gwener, 8yb i 6yh

ac eithrio gwyliau banc