Cyhoeddwyd: 29 Chwefror 2024 · Diweddarwyd ddiwethaf: 29 Chwefror 2024  · Tagiwyd yn:  2023 i 2024 Diwygio'r DSA  a  Sesiwn Gwybodaeth

Lwfans i Fyfyrwyr Anabl: Adnoddau Sesiwn Gwybodaeth


Cynhaliodd SLC ddwy Sesiwn Gwybodaeth Diwygio Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA) ddydd Mawrth 6 Chwefror.

Fel y cynghorwyd yn y sesiynau, fe wnaethom addo rhannu sleidiau’r cyflwyniad ynghyd â sgriptiau’r siaradwyr. Fe wnaethom hefyd wahodd cwestiynau gan fynychwyr cyn ac ar ôl y sesiynau a chytunwyd i gyhoeddi dogfen cwestiwn ac ateb yn mynd i'r afael â'r pwyntiau allweddol a godwyd. Dewch o hyd i'r adnoddau hyn isod.

Cyflwyniad a sgript y siaradwyr (Lawrlwythiad PDF 627KB, yn agor mewn tab newydd)

Cwestiynau ac Atebion (Lawrlwythiad PDF 378KB, yn agor mewn tab newydd)

Lawrlwythwch y cyflwyniad i weld sgript y siaradwyr yn y sylwadau.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost at stakeholder_engagement@slc.co.uk.

Newyddion cysylltiedig

Lwfans i Fyfyrwyr Anabl: Adnoddau Sesiwn Gwybodaeth

Cynhaliodd SLC ddwy Sesiwn Gwybodaeth Diwygio Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA) ddydd Mawrth 6 Chwefror.

2023 i 2024: Mae’r cyfnod i fyfyrwyr rhan-amser wneud cais ar agor yn awr!

Dylech annog eich myfyrwyr i wneud cais cyn gynted ag sy’n bosibl er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn cael eu cyllid myfyrwyr mewn pryd ar gyfer dechrau eu cwrs.

2023 i 2024: Ceisiadau israddedig rhan-amser yn agor yn fuan!

Disgwylir i geisiadau israddedig rhan-amser agor o fis Mehefin 2023.