Cyhoeddwyd: 19 Ebrill 2023 · Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Ebrill 2023  · Tagiwyd yn:  2023 i 2024  a  israddedig rhan-amser

2023 i 2024: Ceisiadau israddedig rhan-amser yn agor yn fuan!


Disgwylir i geisiadau israddedig rhan-amser agor o fis Mehefin 2023.

Rhowch wybod i'ch myfyrwyr ei bod yn amser dechrau paratoi. Gallant ddarganfod beth sydd ar gael a chael llawer o wybodaeth bwysig ar ein tudalennau pwrpasol:

Anogwch fyfyrwyr i ymgeisio cyn gynted ag y bydd y ceisiadau'n agor i wneud yn siŵr eu bod yn cael eu cyllid mewn pryd ar gyfer dechrau eu cwrs.

Cadw mewn cysylltiad

Dilynwch ni ar Facebook a Twitter i gael yr holl wybodaeth ddiweddaraf!

Newyddion cysylltiedig

2023 i 2024: Mae’r cyfnod i fyfyrwyr rhan-amser wneud cais ar agor yn awr!

Dylech annog eich myfyrwyr i wneud cais cyn gynted ag sy’n bosibl er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn cael eu cyllid myfyrwyr mewn pryd ar gyfer dechrau eu cwrs.

Darllen yr erthygl hon

2023 i 2024: Ceisiadau israddedig rhan-amser yn agor yn fuan!

Disgwylir i geisiadau israddedig rhan-amser agor o fis Mehefin 2023.

Darllen yr erthygl hon

2023 to 2024: Mae’n bryd i fyfyrwyr wneud cais am gyllid myfyrwyr!

2023 to 2024: Mae’n bryd i fyfyrwyr wneud cais am gyllid myfyrwyr!

Darllen yr erthygl hon