Cyhoeddwyd: 19 Ebrill 2023 · Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Ebrill 2023  · Tagiwyd yn:  2023 i 2024  a  israddedig rhan-amser

2023 i 2024: Ceisiadau israddedig rhan-amser yn agor yn fuan!


Disgwylir i geisiadau israddedig rhan-amser agor o fis Mehefin 2023.

Rhowch wybod i'ch myfyrwyr ei bod yn amser dechrau paratoi. Gallant ddarganfod beth sydd ar gael a chael llawer o wybodaeth bwysig ar ein tudalennau pwrpasol:

Anogwch fyfyrwyr i ymgeisio cyn gynted ag y bydd y ceisiadau'n agor i wneud yn siŵr eu bod yn cael eu cyllid mewn pryd ar gyfer dechrau eu cwrs.

Cadw mewn cysylltiad

Dilynwch ni ar Facebook (yn agor mewn tab newydd) a Twitter (yn agor mewn tab newydd) i gael yr holl wybodaeth ddiweddaraf!

Newyddion cysylltiedig

Lwfans i Fyfyrwyr Anabl: Adnoddau Sesiwn Gwybodaeth

Cynhaliodd SLC ddwy Sesiwn Gwybodaeth Diwygio Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA) ddydd Mawrth 6 Chwefror.

2023 i 2024: Mae’r cyfnod i fyfyrwyr rhan-amser wneud cais ar agor yn awr!

Dylech annog eich myfyrwyr i wneud cais cyn gynted ag sy’n bosibl er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn cael eu cyllid myfyrwyr mewn pryd ar gyfer dechrau eu cwrs.

2023 i 2024: Ceisiadau israddedig rhan-amser yn agor yn fuan!

Disgwylir i geisiadau israddedig rhan-amser agor o fis Mehefin 2023.