2023 i 2024: Ceisiadau israddedig rhan-amser yn agor yn fuan!


Disgwylir i geisiadau israddedig rhan-amser agor o fis Mehefin 2023.

Rhowch wybod i'ch myfyrwyr ei bod yn amser dechrau paratoi. Gallant ddarganfod beth sydd ar gael a chael llawer o wybodaeth bwysig ar ein tudalennau pwrpasol:

Anogwch fyfyrwyr i ymgeisio cyn gynted ag y bydd y ceisiadau'n agor i wneud yn siŵr eu bod yn cael eu cyllid mewn pryd ar gyfer dechrau eu cwrs.

Cadw mewn cysylltiad

Dilynwch ni ar Facebook a Twitter i gael yr holl wybodaeth ddiweddaraf!