Y newyddion diweddaraf

Newyddion a diweddariadau ar gyfer ymarferwyr cyllid myfyrwyr

Pob erthygl newyddion

Hidlo’r erthyglau yn ôl categori er mwyn gweld y newyddion sy’n berthnasol i chi.

14 Rhagfyr 2021 · yn 2021 i 2022

2022 i 2023: Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn helpu myfyrwyr i fod yn barod!

Mae disgwyl i’r cyfnod ar gyfer gwneud ceisiadau am gyllid myfyrwyr i astudio cyrsiau israddedig llawn-amser yn ystod blwyddyn academaidd 2022 i 2023 ddechrau ym mis Mawrth 2022.

Darllen yr erthygl hon
24 Awst 2021

Helpu myfyrwyr i gael eu taliad cyllid myfyrwyr cyntaf

Mae’n bwysig eich bod yn helpu myfyrwyr i wybod beth y mae angen iddynt ei wneud er mwyn cael eu taliad cyllid myfyrwyr cyntaf yn brydlon.

Darllen yr erthygl hon
19 Gorffennaf 2021 · yn clearing

Mae’r cyfnod clirio ar ddod!

Mae diwrnod y canlyniadau Safon Uwch rownd y gornel, felly bydd llawer o fyfyrwyr yn troi atoch chi am help.

Darllen yr erthygl hon
29 Mehefin 2021

Mae’n bryd i fyfyrwyr wneud cais am gyllid myfyrwyr ôl-raddedig!

Mae’r cyfnod i wneud ceisiadau am Gyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig a Benthyciadau Graddau Doethur Ôl-raddedig ar gyfer 2021/22 wedi agor erbyn hyn!

Darllen yr erthygl hon
28 Mehefin 2021

2021 i 2022: Mae’r cyfnod i fyfyrwyr rhan-amser wneud cais ar agor yn awr!

2021 i 2022: Mae’r cyfnod i fyfyrwyr rhan-amser wneud cais ar agor yn awr!

Darllen yr erthygl hon
10 Mai 2021 · yn ôl-raddedig, israddedig rhan-amser a 2021 i 2022

Ceisiadau gan fyfyrwyr israddedig rhan-amser a myfyrwyr ôl-raddedig ar gyfer 2021 i 2022: Ymunwch â’n rhestr bostio!

Rydym wedi’i gwneud yn haws i fyfyrwyr ac ymarferwyr gael gwybod pryd y bydd y cyfnod yn agor i fyfyrwyr israddedig rhan-amser a myfyrwyr Gradd Meistr a Doethuriaeth ôl-raddedig wneud ceisiadau ar gyfer blwyddyn academaidd 2021 i 2022!

Darllen yr erthygl hon
26 Ebrill 2021 · yn israddedig llawn-amser a 2021 i 2022

Mae’n bryd i fyfyrwyr wneud cais am gyllid myfyrwyr!

Mae’r cyfnod ar gyfer gwneud ceisiadau am gyllid myfyrwyr israddedig llawn-amser wedi agor erbyn hyn.

Darllen yr erthygl hon