Cyhoeddwyd: 28 Chwefror 2022 · Diweddarwyd ddiwethaf: 28 Chwefror 2022  · Tagiwyd yn:  2022 i 2023

Mae’n bryd i fyfyrwyr wneud cais am gyllid myfyrwyr!


Mae’r cyfnod i fyfyrwyr israddedig llawn-amser wneud cais am gyllid myfyrwyr ar gyfer blwyddyn academaidd 2022 i 2023 wedi agor erbyn hyn! Y ffordd hawsaf i fyfyrwyr newydd wneud cais yw ar-lein drwy wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru. Ni ddylai gymryd mwy na thua 30 munud.

Cofiwch ddweud wrth fyfyrwyr a fydd yn parhau â’u hastudiaethau y bydd angen iddynt wneud cais o’r newydd am gyllid myfyrwyr, drwy eu cyfrif ar-lein.

Dylech annog myfyrwyr i wneud cais cyn y dyddiad cau er mwyn sicrhau bod eu cyllid yn barod ar gyfer dechrau eu cwrs:

  • Myfyrwyr newydd – 27 Mai 2022
  • Myfyrwyr sy’n dychwelyd – 17 Mehefin 2022

Gall myfyrwyr wneud cais am gyllid hyd yn oed os nad oes lle wedi’i gadarnhau ar eu cyfer eto ar gwrs. Dylent roi manylion y cwrs y maent yn ei ffafrio i ni a’u newid yn nes ymlaen os oes angen.

Os ydych yn gymwys i gael Benthyciad Ffïoedd Dysgu yn unig, dylech wneud cais gan ddefnyddio’r ffurflen gais ar gyfer myfyrwyr o’r UE.

Bydd y cyfnod i fyfyrwyr ôl-raddedig a myfyrwyr israddedig rhan-amser wneud cais am gyllid myfyrwyr yn agor yn yr haf.

Pa gyllid sydd ar gael yn 2022 i 2023?

Rhannwch ein tudalen ar gyfer ymgyrch 2022 i 2023 a’n ffilm ‘Darganfod cyllid myfyrwyr’ er mwyn rhoi gwybod i fyfyrwyr pa gyllid y gallant wneud cais amdano.

Helpwch ni i sicrhau bod ein negeseuon ar Facebook a Twitter yn cyrraedd mwy o fyfyrwyr drwy rannu ein negeseuon!

Facebook - @SFWales
Twitter - @SF_Wales
YouTube /SFWFilm

Newyddion cysylltiedig

2022 i 2023: Mae’r cyfnod i fyfyrwyr rhan-amser wneud cais ar agor yn awr!

Dylech annog eich myfyrwyr i wneud cais cyn gynted ag sy’n bosibl er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn cael eu cyllid myfyrwyr mewn pryd ar gyfer dechrau eu cwrs.

Darllen yr erthygl hon

2022 i 2023: Mae ceisiadau ôl-raddedig nawr ar agor!

Dylech annog eich myfyrwyr i wneud cais cyn gynted ag sy’n bosibl er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn cael eu cyllid myfyrwyr mewn pryd ar gyfer dechrau eu cwrs.

Darllen yr erthygl hon

2022 i 2023 Ceisiadau myfyrwyr ôl-raddedig a rhan-amser

Disgwylir i geisiadau am gyllid myfyrwyr israddedig rhan-amser ac ôl-raddedig agor yn yr haf.

Darllen yr erthygl hon