Darganfod cyllid myfyrwyr

Mae’n bryd gwneud cais am gyllid myfyrwyr!

Mae pob cyfnod i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig llawn-amser a rhan-amser wneud cais am gyllid myfyrwyr ar gyfer 2021 i 2022 ar agor yn awr. Mewngofnodwch a gwnewch gais yn awr!

Mewngofnodwch a gwnewch gais yn awr!

Gall myfyrwyr yr EU nawr wneud cais am gyllid myfyrwyr a chael mwy o wybodaeth yma.

Myfyrwyr newydd

Mae’n bwysig eich bod yn mewngofnodi neu’n creu cyfrif ar-lein ac yn gwneud cais cyn gynted ag sy’n bosibl. Os byddwch yn gwneud cais yn hwyr, gallai eich arian gyrraedd yn hwyr hefyd!

Mae gwneud cais ar-lein yn broses gyflym a hawdd – dim ond tua 30 munud y mae’n ei gymryd i wneud cais gyda’ch:

  • Pasbort
  • Rhif Yswiriant Gwladol
  • Manylion banc

Nid oes angen bod lle wedi’i gadarnhau ar eich cyfer mewn prifysgol neu goleg i chi wneud cais – gwnewch gais yn awr gan nodi eich dewis cyntaf a diweddarwch eich manylion yn nes ymlaen os oes angen.

mewngofnodi neu’n creu cyfrif ar-lein

Sut i wneud cais am gyllid i fyfyrwyr

Gwyliwch ein ffilm Sut i wneud cais am ragor o wybodaeth

Beth sydd ar gael

Yn ystod y flwyddyn academaidd, bydd angen i’r rhan fwyaf o fyfyrwyr dalu dwy gost: ffïoedd dysgu a chostau byw. Rydym yma i’ch helpu gyda’r ddwy!

Gallwch gael cymorth ychwanegol gan Cyllid Myfyrwyr Cymru os oes gennych blant neu oedolyn sy’n dibynnu arnoch yn ariannol. Mae cymorth ychwanegol ar gael hefyd i fyfyrwyr ag anabledd. Cael gwybod mwy am yr hyn sydd ar gael yn 2021 i 2022:

Myfyrwyr parhaus

Os ydych yn fyfyriwr israddedig sy’n parhau, mae’r broses gwneud cais yn haws fyth. Y cyfan y mae angen i chi ei wneud yw mewngofnodi i’ch cyfrif a chadarnhau bod eich manylion yn dal yn gywir.

Cofiwch, os ydych yn fyfyriwr ôl-raddedig sy’n parhau, nid oes angen i chi wneud cais o’r newydd am eich cyllid. Dylech ddisgwyl cael llythyr ynghylch eich hawl ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd tua 6 wythnos cyn dechrau eich cwrs. Mewngofnodwch i’ch cyfrif ar-lein er mwyn gwneud yn siŵr bod eich manylion cyswllt i gyd wedi’u diweddaru.

mewngofnodi i’ch cyfrif

Mae gennych ddigon o amser i wneud cais – mae gan fyfyrwyr sy’n parhau â’u hastudiaethau hyd at 25 Mehefin i wneud cais o’r newydd am gyllid.

Ydych chi’n rhiant neu’n bartner rhywun sy’n gwneud cais am gyllid myfyrwyr?

Bydd angen i chi gefnogi’r cais drwy ddarparu manylion am incwm eich cartref, er mwyn iddo/iddi gael cymaint o gyllid myfyrwyr ag sy’n bosibl. Ewch i’n tudalen ar gyfer rhieni a phartneriaid i gael rhagor o wybodaeth.