Cysylltwch

Os yr ydych yn ffonio ar ran myfyriwr

Ni fyddwn yn gallu trafod unrhyw agwedd o'r cyfrif onid ydy'r myfyriwr wedi rhoi caniatâd i wneud hynny.

Rhoi mynediad i'ch cyfrif i bobl eraill


Addysg Bellach

Mae'r llinellau ar agor
Ffôn: 0300 200 4050
Minicom: 0300 100 1693

Ar agor Llun i Gwener, 8yb i 6yh

ac eithrio gwyliau banc


Myfyrwyr israddedig

Mae'r llinellau ar agor
Ffôn: 0300 200 4050
Minicom: 0300 100 1693

Ar agor Llun i Gwener, 8yb i 6yh

ac eithrio gwyliau banc


Myfyrwyr ôl-raddedig

Mae'r llinellau ar agor
Ffôn: 0300 100 0494
Minicom: 0300 100 1693

Ar agor Llun i Gwener, 8yb i 6yh

ac eithrio gwyliau banc


Ymholiadau ad-dalu

Mae'r llinellau ar agor
Ffôn: 0300 100 0611
Minicom:

Ar agor Llun i Gwener, 8yb i 6yh

ac eithrio gwyliau banc


Llythyrau, ffurflenni a chanllawiau mewn braille neu brint mawr

Braille

Os oes angen i chi gael unrhyw fersiynau o’n llythyrau, ffurflenni neu ganllawiau mewn print mawr, anfonwch e-bost at brailleandlargefonts@slc.co.uk gyda’r wybodaeth ganlynol:

  • eich enw
  • eich cyfeiriad
  • eich Cyfeirnod Cwsmer
  • yr hyn y mae arnoch ei angen wedi’i drosi i braille

Brint mawr

Os oes angen i chi gael unrhyw fersiynau o’n llythyrau, ffurflenni neu ganllawiau mewn print mawr, anfonwch e-bost at brailleandlargefonts@slc.co.uk gyda’r wybodaeth ganlynol:

  • eich enw
  • eich cyfeiriad
  • eich Cyfeirnod Cwsmer
  • yr hyn y mae arnoch ei angen wedi’i drosi i brint mawr
  • maint y ffont (e.e. 18pt) a’r math o ffont (e.e. Arial) y mae arnoch eu hangen

Sylwch, ni allwn ymateb i unrhyw gwestiynau am eich cyfrif trwy’r cyfeiriad e-bost hwn.

Ysgrifennu atom

Cael gwybod ble mae cysylltu â ni’n ysgrifenedig