Ysgrifennu atom


Addysg Bellach

Lwfans Cynhaliaeth Addysg

Ysgrifennwch at y tîm gwasanaeth cwsmeriaid yn:

EMA Wales Customer Services
PO Box 5596
Glasgow
G52 9BR

E-bost

E-bostiwch dîm gwasanaeth cwsmeriaid LCA Cymru ar emawales@slc.co.uk.

Grant Dysgu Llywodraeth Cymru

Ysgrifennwch at y tîm gwasanaeth cwsmeriaid yn:

Gwasanaethau Cwsmeriaid AB Cyllid Myfyrwyr Cymru
PO Box 5597
Glasgow
G52 9BS

E-bost

E-bostiwch dîm gwasanaeth cwsmeriaid Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach yn WGLGFE@slc.co.uk.

Myfyrwyr Israddedig ac Ôl-raddedig

Cyllid Myfyrwyr Cymru
Blwch Post 211
Cyffordd Llandudno
LL30 9FU

Nodwch os gwelwch yn dda nad ydym yn cynnig cyfarfodydd wyneb i wyneb i drafod eich cyfrif, os oes gennych unrhyw ymholiadau am eich cyfrif, cysylltwch â ni.

 

Gwneud cwyn

Sut i gwyno os ydych chi'n anhapus â'r gwasanaeth rydych chi wedi'i gael gan y Cyllid Myfyrwyr Cymru.