Myfyrwyr israddedig

Ydych chi’n astudio’n llawn-amser, yn astudio’n rhan-amser neu’n cefnogi cais?

Dyma gyfle i chi gael gwybod pa gyllid y gallwch ei gael a sut mae gwneud cais, neu beth y mae angen i chi ei wneud i gefnogi cais.

Mae ceisiadau ar gyfer cyllid myfyrwyr israddedig amser llawn a rhan-amser 2023 i 2024 nawr ar agor!

Crëwch gyfrif neu mewngofnodwch i wneud cais! Gwnewch gais cyn gynted ag sy’n bosibl er mwyn sicrhau eich bod yn cael eich arian mewn pryd ar gyfer dechrau eich cwrs. Os byddwch yn gwneud cais yn hwyr, gallai eich arian gyrraedd yn hwyr hefyd.

Llawn-amser

Ar gyfer myfyrwyr a fydd yn astudio’n llawn-amser ar gyfer Gradd, Diploma Cenedlaethol Uwch (HND) neu Dystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC).

Rhan-amser

Ar gyfer myfyrwyr a fydd yn astudio’n rhan-amser ar gyfer Gradd, Diploma Cenedlaethol Uwch (HND) neu Dystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC).

Mae hynny hefyd yn cynnwys dysgwyr o bell yn y lluoedd arfog sy’n astudio’n llawn-amser neu’n rhan-amser.

Rwy’n rhiant neu’n bartner myfyriwr

Dyma gyfle i chi gael gwybod mwy am gyllid myfyrwyr a chael gwybod beth y dylech ei wneud os gofynnwyd i chi gefnogi cais myfyriwr.