Cyllid ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig

Mae ceisiadau ar gyfer blwyddyn academaidd 2023 i 2024 nawr ar agor!

Pa fath o gwrs yr ydych yn ei astudio?

Mae cymorth ariannol ar gael ar gyfer y cyrsiau ôl-raddedig canlynol.

Cwrs Meistr

Os ydych yn dechrau cwrs Gradd Meistr ôl-raddedig (a addysgir neu sy’n seiliedig ar ymchwil), gallwch wneud cais am gyfuniad o fenthyciad a grant i helpu gyda’ch cwrs a’ch costau byw.

Cwrs Doethurol

Yn dechrau cwrs Doethuriaeth ôl-raddedig llawn-amser neu ran-amser? Gallwch wneud cais am Fenthyciad ar gyfer Doethuriaeth Ôl-raddedig.

Addysg Gychwynnol Athrawon

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Scelerisque lorem id id ac pellentesque sed.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Scelerisque lorem id id ac pellentesque sed.