CYN I CHI WNEUD CAIS
Cwrs Addysg Gychwynnol i Athrawon Ôl-raddedig

Cyllid hyfforddi athrawon

Os oes gennych radd israddedig eisoes ac yn dymuno gwneud cwrs Addysg Gychwynnol i Athrawon Ôl-raddedig, dylech wneud cais am yr un cyllid â myfyriwr israddedig. Mae hyn yn golygu y gallech fod yn gymwys i wneud cais am gymorth ffioedd dysgu a chymorth gyda'ch costau byw.

Efallai y byddwch hefyd yn gymwys i dderbyn cymhellion Addysg Gychwynnol i Athrawon penodol. Cysylltwch â'ch prifysgol am y rhain.

 

Rhagor am gyllid i fyfyrwyr israddedig