Cyhoeddwyd: 07 Ebrill 2022  · Tagiwyd yn:  postgraddedig israddedig rhan-amser 2022 i 2023  a  Ceisiadau

Y cyfnod i fyfyrwyr israddedig rhan-amser a myfyrwyr ôl-raddedig wneud cais yn agor yn fuan!


Disgwylir i geisiadau am gyllid myfyrwyr israddedig rhan-amser ac ôl-raddedig agor yn yr haf.

Gadewch i fyfyrwyr wybod mai nawr yw’r amser i ddechrau paratoi. Gallant weld beth sydd ar gael a chael llawer o wybodaeth bwysig ar:

www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/cyllid-ol-raddedig/

www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/cyllid-israddedig/israddedig-rhan-amser/

Gall myfyrwyr ymuno â’n rhestr bostio yn awr er mwyn bod ymhlith y cyntaf i gael gwybod pryd y bydd y cyfnod i wneud ceisiadau yn agor!

Dylech roi gwybod i’ch myfyrwyr y gallant ymuno â’n rhestr bostio os ydynt yn bwriadu astudio cwrs israddedig rhan-amser neu gwrs ôl-raddedig yn ystod blwyddyn academaidd 2022 i 2023.

Anogwch eich myfyrwyr i ymuno er mwyn sicrhau eu bod yn gwneud cais yn brydlon fel bod eu cyllid yn barod ar gyfer dechrau eu cwrs.

Newyddion cysylltiedig

2022 i 2023: Mae’r cyfnod i fyfyrwyr rhan-amser wneud cais ar agor yn awr!

Dylech annog eich myfyrwyr i wneud cais cyn gynted ag sy’n bosibl er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn cael eu cyllid myfyrwyr mewn pryd ar gyfer dechrau eu cwrs.

Darllen yr erthygl hon

2022 i 2023: Mae ceisiadau ôl-raddedig nawr ar agor!

Dylech annog eich myfyrwyr i wneud cais cyn gynted ag sy’n bosibl er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn cael eu cyllid myfyrwyr mewn pryd ar gyfer dechrau eu cwrs.

Darllen yr erthygl hon

2022 i 2023 Ceisiadau myfyrwyr ôl-raddedig a rhan-amser

Disgwylir i geisiadau am gyllid myfyrwyr israddedig rhan-amser ac ôl-raddedig agor yn yr haf.

Darllen yr erthygl hon