Mae’r cyfnod i wneud ceisiadau am gyllid myfyrwyr rhan-amser israddedig ar agor yn awr!


Fyddwch chi’n mynd i brifysgol neu goleg i astudio cwrs israddedig rhan-amser eleni? Mae’r cyfnod i wneud ceisiadau am gyllid myfyrwyr rhan-amser israddedig ar gyfer 2022 i 2023 ar agor yn awr!

 

Gwnewch gais yn awr

 

Rhannwch y dudalen hon â’ch ffrindiau er mwyn iddynt wybod ei bod yn bryd gwneud cais.

Gallwch ddysgu mwy am sut y byddwn yn prosesu eich data drwy ddarllen ein polisi preifatrwydd.