Y newyddion diweddaraf

Newyddion a diweddariadau ar gyfer ymarferwyr cyllid myfyrwyr

Pob erthygl newyddion

Hidlo’r erthyglau yn ôl categori er mwyn gweld y newyddion sy’n berthnasol i chi.

13 Hydref 2023

Ein Taith DSA

Diweddariad ar ein taith ddiwygio Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA) gan David Wallace, Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol a Phrif Swyddog Cwsmeriaid SLC

30 Mai 2023 · yn 2023 i 2024

2023 i 2024: Mae’r cyfnod i fyfyrwyr rhan-amser wneud cais ar agor yn awr!

Dylech annog eich myfyrwyr i wneud cais cyn gynted ag sy’n bosibl er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn cael eu cyllid myfyrwyr mewn pryd ar gyfer dechrau eu cwrs.

Darllen yr erthygl hon
24 Ebrill 2023

Mae’n bryd i fyfyrwyr wneud cais am gyllid myfyrwyr ôl-raddedig!

Mae’r cyfnod i wneud ceisiadau am Gyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig a Benthyciadau Graddau Doethur Ôl-raddedig ar gyfer 2023 i 2024 wedi agor erbyn hyn!

Darllen yr erthygl hon
19 Ebrill 2023 · yn 2023 i 2024 a israddedig rhan-amser

2023 i 2024: Ceisiadau israddedig rhan-amser yn agor yn fuan!

Disgwylir i geisiadau israddedig rhan-amser agor o fis Mehefin 2023.

Darllen yr erthygl hon
27 Mawrth 2023 · yn 2023 i 2024

2023 to 2024: Mae’n bryd i fyfyrwyr wneud cais am gyllid myfyrwyr!

2023 to 2024: Mae’n bryd i fyfyrwyr wneud cais am gyllid myfyrwyr!

Darllen yr erthygl hon
20 Mawrth 2023 · yn 2023/24

Ceisiadau ôl-raddedig 2023 i 2024 yn agor yn fuan!

Disgwylir i geisiadau ôl-raddedig Meistri a Doethuriaeth agor o fis Mai 2023.

Darllen yr erthygl hon
05 Rhagfyr 2022 · yn 2022 i 2024

2023 i 2024: Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn helpu myfyrwyr i fod yn barod!

Mae disgwyl i’r cyfnod ar gyfer gwneud ceisiadau am gyllid myfyrwyr i astudio cyrsiau israddedig llawn-amser yn ystod blwyddyn academaidd 2023 i 2024 ddechrau ym mis Ebrill 2023.

Darllen yr erthygl hon
21 Tachwedd 2022

Rydyn ni wedi'i gwneud hi'n haws i fyfyrwyr wneud cais am gymorth caledi ariannol

Gall myfyrwyr nawr wneud cais am gymorth caledi ariannol drwy lanlwytho'r Ffurflen Caledi Ariannol well ac unrhyw dystiolaeth gysylltiedig yn uniongyrchol i ni drwy eu cyfrif ar-lein.

Darllen yr erthygl hon
29 Medi 2022 · yn 2022 i 2023, gadael gofal a Myfyrwyr sydd wedi ymddieithrio

Gwybodaeth ac adnoddau newydd ar gyfer myfyrwyr sydd wedi ymddieithrio a myfyrwyr sy’n gadael gofal

Diweddariadau pwysig i fyfyrwyr sy'n gymwys i gael cyllid i fyfyrwyr fel rhai sydd wedi ymddieithrio oddi wrth eu rhieni neu sy'n gadael gofal.

Darllen yr erthygl hon