Cyhoeddwyd: 05 Rhagfyr 2022 · Diweddarwyd ddiwethaf: 05 Rhagfyr 2022  · Tagiwyd yn:  2022 i 2024

2023 i 2024: Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn helpu myfyrwyr i fod yn barod!


Mae disgwyl i’r cyfnod ar gyfer gwneud ceisiadau am gyllid myfyrwyr i astudio cyrsiau israddedig llawn-amser yn ystod blwyddyn academaidd 2023 i 2024 ddechrau ym mis Ebrill 2023.

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn bod ymhlith y cyntaf i gael gwybod pan fydd y cyfnod ar gyfer gwneud ceisiadau wedi dechrau!

Cofrestru!

Anogwch eich myfyrwyr i fynd i’n tudalen a ‘Darganfod cyllid myfyrwyr’ cyn gwneud cais er mwyn cael mwy o wybodaeth am y mathau o gyllid y gallant wneud cais amdanynt.

Helpwch ni i rannu gwybodaeth am y rhestr bostio, trwy ei rhannu ar eich cyfrifon chi ar gyfryngau cymdeithasol neu drwy rannu ac aildrydar ein negeseuon ni.

Fyddwch chi’n astudio cwrs israddedig rhan-amser neu gwrs ôl-raddedig?

Disgwylir i’n ceisiadau israddedig ac ôl-raddedig rhan-amser agor yn ddiweddarach yn 2023, felly cadwch lygad ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol am ddiweddariadau.

Dilynwch ni ar Facebook a Twitter i gael diweddariadau rheolaidd am gyllid myfyrwyr.

Newyddion cysylltiedig

2023 i 2024: Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn helpu myfyrwyr i fod yn barod!

Mae disgwyl i’r cyfnod ar gyfer gwneud ceisiadau am gyllid myfyrwyr i astudio cyrsiau israddedig llawn-amser yn ystod blwyddyn academaidd 2023 i 2024 ddechrau ym mis Ebrill 2023.