Cyhoeddwyd: 14 Rhagfyr 2021  · Tagiwyd yn:  2022 to 2023

2022 i 2023: Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn bod yn barod i wneud cais am gyllid myfyrwyr!


Ymunwch â’n rhestr bostio

Mae disgwyl i’r cyfnod ar gyfer gwneud ceisiadau am gyllid myfyrwyr i astudio cyrsiau israddedig llawn-amser yn ystod blwyddyn academaidd 2022 i 2023 ddechrau ym mis Mawrth 2022.

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn bod ymhlith y cyntaf i gael gwybod pan fydd y cyfnod ar gyfer gwneud ceisiadau wedi dechrau!

Ymunwch â’n rhestr bostio

Rydym am eich helpu i ddarganfod cyllid myfyrwyr cyn gwneud cais, felly ewch i’n tudalen i gael mwy o wybodaeth am ba gyllid sydd ar gael.

Fyddwch chi’n astudio cwrs israddedig rhan-amser neu gwrs ôl-raddedig?
Bydd ein rhestrau postio ar gyfer myfyrwyr israddedig rhan-amser a myfyrwyr ôl-raddedig ar gael yn ddiweddarach yn 2022, felly cadwch olwg ar ein sianelau ar gyfryngau cymdeithasol.

 

Newyddion cysylltiedig

Mae ceisiadau ôl-raddedig nawr ar agor ar gyfer 2022 i 2023!

Y ffordd hawsaf o wneud cais yw ar-lein

2022 i 2023: Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn bod yn barod i wneud cais am gyllid myfyrwyr!

Mae disgwyl i’r cyfnod ar gyfer gwneud ceisiadau am gyllid myfyrwyr i astudio cyrsiau israddedig llawn-amser yn ystod blwyddyn academaidd 2022 i 2023 ddechrau ym mis Mawrth 2022.