Cyhoeddwyd: 19 Ebrill 2023 · Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Ebrill 2023  · Tagiwyd yn:  2023 i 2024  a  israddedig yn rhan-amser

2023 i 2024: Ceisiadau israddedig rhan-amser yn agor yn fuan!


Disgwylir i geisiadau israddedig rhan-amser agor o fis Mehefin 2023.

Mae’n amser i ddechrau paratoi! Gallwch ddarganfod beth sydd ar gael a chael llawer o wybodaeth bwysig ar ein tudalennau pwrpasol:

Dylech ymgeisio cyn gynted ag y bydd y ceisiadau'n agor i wneud yn siŵr eich bod yn cael eich cyllid mewn pryd ar gyfer dechrau eich cwrs.

 

Newyddion cysylltiedig

2023 i 2024: Ceisiadau israddedig rhan-amser yn agor yn fuan!

Disgwylir i geisiadau israddedig rhan-amser agor o fis Mehefin 2023.

2023 i 2024: Ymgeisiwch nawr am gyllid i fyfyrwyr!

Mae’r holl geisiadau cyllid myfyrwyr israddedig amser llawn ar gyfer y flwyddyn academaidd 2023 i 2024 nawr ar agor ar gyfer myfyrwyr newydd ac sy’n parhau!

Paratowch i wneud cais am gyllid addysg bellach!

Disgwylir i geisiadau am Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA) a Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach (GDLlC AB) yn 2023 i 2024 agor yn ystod gwanwyn 2023.