Cyhoeddwyd: 20 Chwefror 2023 · Diweddarwyd ddiwethaf: 20 Chwefror 2023  · Tagiwyd yn:  2023 i 2024

Paratowch i wneud cais am gyllid addysg bellach!


Disgwylir i geisiadau am Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA) a Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach (GDLlC AB) yn 2023 i 2024 agor yn ystod gwanwyn 2023.

Mae’n bwysig eich bod yn gwneud cais cyn gynted ag sy’n bosibl er mwyn sicrhau bod eich cyllid yn barod ar gyfer dechrau eich cwrs. Felly, gofalwch eich bod yn darllen ein tudalennau am y LCA a Grant Dysgu Llywodraeth Cymru ym mis Ebrill er mwyn cael gwybod a yw’r ffurflenni cais ar gyfer blwyddyn academaidd 2023 i 2024 ar gael i'w lawrlwytho.

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch pwy all gael y cyllid hwn a faint y gallwch ei gael, ewch i’n tudalennau ynglŷn â:

 

Newyddion cysylltiedig

2023 i 2024: Ceisiadau israddedig rhan-amser yn agor yn fuan!

Disgwylir i geisiadau israddedig rhan-amser agor o fis Mehefin 2023.

2023 i 2024: Ymgeisiwch nawr am gyllid i fyfyrwyr!

Mae’r holl geisiadau cyllid myfyrwyr israddedig amser llawn ar gyfer y flwyddyn academaidd 2023 i 2024 nawr ar agor ar gyfer myfyrwyr newydd ac sy’n parhau!

Paratowch i wneud cais am gyllid addysg bellach!

Disgwylir i geisiadau am Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA) a Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach (GDLlC AB) yn 2023 i 2024 agor yn ystod gwanwyn 2023.