Paratowch i wneud cais am gyllid addysg bellach!


Disgwylir i geisiadau am Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA) a Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach (GDLlC AB) yn 2023 i 2024 agor yn ystod gwanwyn 2023.

Mae’n bwysig eich bod yn gwneud cais cyn gynted ag sy’n bosibl er mwyn sicrhau bod eich cyllid yn barod ar gyfer dechrau eich cwrs. Felly, gofalwch eich bod yn darllen ein tudalennau am y LCA a Grant Dysgu Llywodraeth Cymru ym mis Ebrill er mwyn cael gwybod a yw’r ffurflenni cais ar gyfer blwyddyn academaidd 2023 i 2024 ar gael i'w lawrlwytho.

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch pwy all gael y cyllid hwn a faint y gallwch ei gael, ewch i’n tudalennau ynglŷn â: