2023 i 2024: Ceisiadau israddedig rhan-amser yn agor yn fuan!


Disgwylir i geisiadau israddedig rhan-amser agor o fis Mehefin 2023.

Mae’n amser i ddechrau paratoi! Gallwch ddarganfod beth sydd ar gael a chael llawer o wybodaeth bwysig ar ein tudalennau pwrpasol:

Dylech ymgeisio cyn gynted ag y bydd y ceisiadau'n agor i wneud yn siŵr eich bod yn cael eich cyllid mewn pryd ar gyfer dechrau eich cwrs.

Cadw mewn cysylltiad

Dilynwch ni ar Facebook a Twitter i gael yr holl wybodaeth ddiweddaraf!</