Cyhoeddwyd: 05 Rhagfyr 2022 · Diweddarwyd ddiwethaf: 05 Rhagfyr 2022  · Tagiwyd yn:  2023 i 2024

2023 i 2024: Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn bod yn barod i wneud cais am gyllid myfyrwyr!


Mae disgwyl i’r cyfnod ar gyfer gwneud ceisiadau am gyllid myfyrwyr i astudio cyrsiau israddedig llawn-amser yn ystod blwyddyn academaidd 2023 i 2024 ddechrau ym mis Ebrill 2023.

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn bod ymhlith y cyntaf i gael gwybod pan fydd y cyfnod ar gyfer gwneud ceisiadau wedi dechrau!

Cofrestru!

Rydym am eich helpu i ddarganfod cyllid myfyrwyr cyn gwneud cais, felly ewch i’n tudalen i gael mwy o wybodaeth am ba gyllid sydd ar gael.

Fyddwch chi’n astudio cwrs israddedig rhan-amser neu gwrs ôl-raddedig?

Disgwylir i’n ceisiadau israddedig ac ôl-raddedig rhan-amser agor yn ddiweddarach yn 2023, felly cadwch lygad ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol am ddiweddariadau.

 

Newyddion cysylltiedig

2023 i 2024: Ceisiadau israddedig rhan-amser yn agor yn fuan!

Disgwylir i geisiadau israddedig rhan-amser agor o fis Mehefin 2023.

2023 i 2024: Ymgeisiwch nawr am gyllid i fyfyrwyr!

Mae’r holl geisiadau cyllid myfyrwyr israddedig amser llawn ar gyfer y flwyddyn academaidd 2023 i 2024 nawr ar agor ar gyfer myfyrwyr newydd ac sy’n parhau!

Paratowch i wneud cais am gyllid addysg bellach!

Disgwylir i geisiadau am Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA) a Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach (GDLlC AB) yn 2023 i 2024 agor yn ystod gwanwyn 2023.