2023 i 2024: Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn bod yn barod i wneud cais am gyllid myfyrwyr!


Mae disgwyl i’r cyfnod ar gyfer gwneud ceisiadau am gyllid myfyrwyr i astudio cyrsiau israddedig llawn-amser yn ystod blwyddyn academaidd 2023 i 2024 ddechrau ym mis Ebrill 2023.

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn bod ymhlith y cyntaf i gael gwybod pan fydd y cyfnod ar gyfer gwneud ceisiadau wedi dechrau!

Cofrestru!

Rydym am eich helpu i ddarganfod cyllid myfyrwyr cyn gwneud cais, felly ewch i’n tudalen i gael mwy o wybodaeth am ba gyllid sydd ar gael.

Fyddwch chi’n astudio cwrs israddedig rhan-amser neu gwrs ôl-raddedig?

Disgwylir i’n ceisiadau israddedig ac ôl-raddedig rhan-amser agor yn ddiweddarach yn 2023, felly cadwch lygad ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol am ddiweddariadau.

Dilynwch ni ar Facebook a Twitter i gael diweddariadau rheolaidd am gyllid myfyrwyr.