Delwedd o: myfyrwraig

Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach

Grant o hyd at £1,500 sy’n destun asesiad incwm yw Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach a’i nod yw annog mwy o bobl i barhau gyda’u haddysg. Bydd rhai ffactorau yn penderfynu ar eich hawl iddo:

  • Eich oedran
  • Eich cwrs
  • Eich incwm cartref
  • Eich cenedligrwydd a statws preswylio

Cael gwybod mwy

Newydd i Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach yn 2021 i 2022?

Os yr ydych yn newydd i GDLLC AB, mae'r canllaw newydd yn cynnwys popeth yr ydych am ei wybod.^ Nôl i’r brig