Sut a phryd mae gwneud cais

Sut mae gwneud cais

Y ffordd gyflymaf a’r mwyaf syml o wneud cais yw ar-lein.

Mae yna 3 cam syml i wneud cais ar-lein:

  • cofrestre gyda ni
  • mewngofnodi i'ch cyfrif cyllid myfyriwr ar-lein a chyflwyno'ch cais
  • rhoi unrhyw dystiolaeth angenrheidiol i ni

Pan fyddwch chi'n gwneud cais am gyllid myfyrwyr ar-lein, gofynnir i chi hefyd a ydych am wneud cais am Grant Gofal Plant, Lwfans Dysgu Rhieni, Grant Oedolion Dibynnol a/neu Lwfansau Myfyrwyr Anabl.

Os byddwch chi'n ateb ie, bydd y ffurflenni perthnasol ar gael i'w lawrlwytho o'ch cyfrif.

Er ein bod yn argymell gwneud cais ar-lein, mae gennym ffurflenni cais papur ar gael os oes angen un arnoch. Ewch i'n tudalen darganfod ffurflenni i lawrlwytho ffurflenni a nodiadau canllaw.

Os wnaethoch ddechrau eich cwrs cyn 1 Medi 2014, dylech gysylltu â ni am ragor o wybodaeth.

Pryd mae ymgeisio

Mae’r cyfnod i wneud ceisiadau am gyllid myfyrwyr israddedig rhan-amser wedi agor erbyn hyn!

Y ffordd hawsaf o wneud cais yw ar-lein – mewngofnodwch i’ch cyfrif yn awr!

Gallwch wneud cais am hyd at 9 mis ar ôl dechrau’ch blwyddyn academaidd. Os wnewch gais wedi hyn, does dim sicrwydd y byddwch yn derbyn unrhyw gyllid.^ Nôl i’r brig