Cam 3: Cael eich cyllid myfyrwyr
Myfyrwyr israddedig rhan-amser Cymreig

Cael eich cyllid myfyrwyr

Pan fydd eich cais am gyllid myfyrwyr wedi’i gymeradwyo, byddwch yn cael llythyr Hysbysiad o Hawl. Os ydych yn astudio cwrs israddedig neu gwrs rhan-amser, bydd y llythyr yn cadarnhau eich Benthyciad Ffïoedd Dysgu a’ch Benthyciad Cynhaliaeth a swm eich grant (os gwnaethoch gais am un).

Os ydych yn gwneud cais am Gyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig, bydd eich llythyr Hysbysiad o Hawl yn cadarnhau eich Benthyciad Cynhaliaeth a swm eich grant.

Bydd eich Benthyciad Ffïoedd Dysgu yn cael ei dalu’n uniongyrchol i’ch prifysgol neu’ch coleg mewn 3 rhandaliad, pan fyddant wedi cadarnhau eich presenoldeb.

Bydd eich Benthyciad Cynhaliaeth a’ch grant yn cael eu talu’n uniongyrchol i chi 3 gwaith y flwyddyn pan fydd eich prifysgol neu’ch coleg wedi cadarnhau eich bod wedi cofrestru.