Cam 2: Gwneud cais
Myfyrwyr israddedig rhan-amser Cymreig

Sut mae gwneud cais a phryd

Sut mae gwneud cais

Dylech wneud cais ar-lein.

Os gwnaethoch ddechrau eich cwrs cyn 1 Medi 2018

Bydd angen i chi anfon ffurflen gais atom.

Pryd mae gwneud cais

Gallwch wneud cais yn awr ar gyfer:

  • 2021 i 2022
  • 2020 i 2021

Mae’r cyfnod i fyfyrwyr israddedig rhan-amser wneud cais am gyllid myfyrwyr ar gyfer 2021 i 2022 ar agor yn awr. Gwnewch gais yn awr!

Rhaid i chi wneud cais cyn pen 9 mis ar ôl dechrau eich blwyddyn academaidd. Nid oes angen bod lle wedi’i gadarnhau ar eich cyfer mewn prifysgol neu goleg cyn i chi wneud cais.

Ffurflenni cais

Er ein bod yn argymell gwneud cais ar-lein, mae gennym ffurflenni cais papur ar gael os oes angen un arnoch.