Cwrs Grant


Os yr ydych yn fyfyriwr rhan-amser sy’n parhau gallwch gael Grant Cwrs i’ch helpu gyda chostau perthynol megis llyfrau a theithio. Nid oes angen talu’r Grant Cwrs yn ôl.

Os wnaethoch ddechrau eich cwrs cyn 1 Medi 2014, dylech gysylltu â ni am ragor o wybodaeth.

Faint allwch ei gael?

Fe allech chi gael Grant Cwrs fyny hyd at £1,155.

Parhau i ddarllen am ragor o wybodaeth neu ewch yn syth i Sut a phryd mae Ceisio

Mae’r hyn a gewch wedi ei selio ar eich incwm (ac incwm eich partner os yn berthnasol):

Incwm CartrefSwm Grant Cwrs
Llai na £26,095 hafswm Grant Cwrs o £1,155
£26,095 i £28,180 Grant Cwrs Rhannol (o leiaf £50)
Mwy na £28,180 Dim Grant Cwrs

Rhaid i chi hefyd fod yn astudio dwyster cwrs ar gyfartaledd o o leiaf 50% i dderbyn Grant Cwrs.

Sut caiff ei dalu?

Caiff y Cwrs Grant ei dalu’n un lwmp swm yn uniongyrchol i’ch cyfrif banc ar ddechrau y tymor. I hyn i ddigwydd mae angen i chi gofrestru ar eich cwrs a’ch prifysgol neu goleg i gadarnhau eich bod yn bresennol.

^ Nôl i’r brig