Delwedd o: merch wrth fwrdd gwaith

Myfyrwyr rhan-amser

Mae’n bwysig deall pa flwyddyn academaidd yr ydych yn perthyn iddi cyn i chi wneud cais.Mae gwybodaeth am gyllid myfyriwr ar gyfer myfyrwyr UE rhan-amser newydd yn 2019/20 hefyd ar gael.

Canllawiau

Mae’r canllaw yma’n darparu gwybodaeth am y gefnogaeth ariannol sydd ar gael i fyfyrwyr.

Mae’r canllaw yma ar gyfer myfyrwyr sydd yn cael benthyciad. Mae’n bwysig iawn eich bod yn darllen y canllaw yma’n ofalus cyn gwneud cais am gyllid myfyriwr.

Dyddiad terfynol ar gyfer gwneud ceisiadau

Gallwch wneud cais hyd at 9 mis wedi i’ch cwrs i ddechrau. Os wnewch gais wedi hyn, does dim sicrwydd y byddwch yn derbyn unrhyw gyllid.^ Nôl i’r brig