Cyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig

Os byddwch yn dechrau cwrs Gradd Meistr Ôl-raddedig llawn-amser neu ran-amser (a addysgir neu sy’n seiliedig ar ymchwil) o 1 Awst 2019 ymlaen, gallwch wneud cais am gyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig a chael hyd at £17,000 ar ffurf cyfuniad o grant a benthyciad.

Gellir defnyddio’r arian fel cyfraniad at gost eich cwrs a’ch costau byw.

Mae newidiadau polisi ar gyfer blwyddyn academaidd 2019 i 2020 yn destun cymeradwyaeth reoleiddiol Cynulliad Cymru.

Bydd modd cyflwyno ceisiadau o fis Mehefin 2019 ymlaen.

Caiff llog ei godi ar Fenthyciadau Gradd Meistr Ôl-raddedig o’r diwrnod cyntaf y caiff yr arian ei dalu i chi. Byddwch yn dod yn gymwys i ddechrau ad-dalu’r benthyciad yn y mis Ebrill ar ôl i chi orffen neu adael y cwrs. Ewch i’r adran Ad-dalu Cyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig i gael gwybodaeth am y drefn ar gyfer ad-dalu Benthyciadau Ôl-raddedig.

Os ydy'ch cwrs yn dechrau cyn 1 Awst 2019, bydd angen i chi wneud cais am Fenthyciad Gradd Meistr Ôl-raddedig

Cael gwybod am y cyllid sydd ar gael o 1 Awst 2019 ymlaen:

Ydych chi’n ystyried dechrau cwrs Gradd Meistr Ôl-raddedig eleni? Gwyliwch ein ffilmiau’n awr i gael gwybod faint o gyllid y gallwch ei gael.

Esboniad o gyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig

Ydych chi'n cychwyn cwrs Gradd Meistr ôl-raddedig ac yn ystyried pa fath o gefnogaeth allwch chi ei gael gan Gyllid Myfyrwyr Cymru? Rydym yma i’ch helpu gyda’r ffilm fer hon.^ Nôl i’r brig