Cyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig

Os byddwch yn dechrau cwrs Gradd Meistr Ôl-raddedig llawn-amser neu ran-amser (a addysgir neu sy’n seiliedig ar ymchwil) o 1 Awst 2019 ymlaen, gallwch wneud cais am gyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig a chael hyd at £17,000 ar ffurf cyfuniad o grant a benthyciad:

· grant sy’n uchafswm o £6,885 a benthyciad o £10,115 os yw incwm eich cartref yn £18,370 neu lai

· grant o £1,000 a benthyciad o £16,000 os na chaiff incwm eich cartref ei ystyried neu os yw’n fwy na £59,200.

Os yw incwm eich cartref rhwng £18,370 a £59,200, mae modd o hyd i chi wneud cais am gyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig gydag incwm eich cartref yn cael ei ystyried. Fe gewch chi rywfaint o grant a gweddill eich hawl fel benthyciad yn dibynnu ar incwm eich aelwyd.

Gellir defnyddio’r arian fel cyfraniad at gost eich cwrs a’ch costau byw.

Caiff llog ei godi ar Fenthyciadau Gradd Meistr Ôl-raddedig o’r diwrnod cyntaf y caiff yr arian ei dalu i chi. Byddwch yn dod yn gymwys i ddechrau ad-dalu’r benthyciad yn y mis Ebrill ar ôl i chi orffen neu adael y cwrs.

I gael gwybod mwy am ad-dalu, ewch i www.gov.uk/ad-dalu-eich-benthyciad-myfyrwyr

Os ydy'ch cwrs yn dechrau cyn 1 Awst 2019, bydd angen i chi wneud cais am Fenthyciad Gradd Meistr Ôl-raddedig

Cael gwybod am y cyllid sydd ar gael o 1 Awst 2019 ymlaen:

Ydych chi’n ystyried dechrau cwrs Gradd Meistr Ôl-raddedig eleni? Gwyliwch ein ffilmiau’n awr i gael gwybod faint o gyllid y gallwch ei gael.^ Nôl i’r brig