Cam 2: Gwneud cais
Cyrsiau Graddau Meistr ôl-raddedig

Profi pwy ydych chi

Os oes gennych basbort dilys ar gyfer y DU

Gallwch gadarnhau pwy ydych chi drwy nodi manylion eich pasbort dilys ar gyfer y DU pan fyddwch yn gwneud cais. Nid oes angen i chi anfon eich pasbort gwreiddiol atom.

Gallwch hefyd anfon ffurflen manylion pasbort ar gyfer y DU:

Os nad oes gennych basbort dilys ar gyfer y DU

Bydd angen i chi anfon copi gwreiddiol eich tystysgrif geni neu fabwysiadu yn y DU atom, neu’ch pasbort neu’ch cerdyn adnabod gwreiddiol ar gyfer gwlad heblaw’r DU. Dylech sicrhau eich bod yn cynnwys eich enw a’ch cyfeiriad.

Rhaid mai’r ddogfen wreiddiol yw’r dystiolaeth y byddwch yn ei darparu. Mae hynny’n golygu bod yn rhaid i ni gael y fersiwn a gawsoch gan y sefydliad a roddodd y ddogfen i chi. Ni allwn dderbyn llungopïau o ddogfennau.

Bydd unrhyw ddogfennau adnabod gwreiddiol y byddwch yn eu hanfon yn cael eu dychwelyd atoch cyn pen hyd at 8 wythnos ar ôl i ni eu cael.

Dylech ganiatáu 8 wythnos i ni ddychwelyd eich dogfennau, pan fyddwch yn trefnu unrhyw deithiau yn ystod y cyfnod hwnnw. Ni allwn warantu y bydd y dogfennau’n cael eu dychwelyd yn gynt. Os ydych wedi trefnu teithiau ac os byddwch yn teithio yn ystod y cyfnod dan sylw, peidiwch ag anfon eich pasbort na’ch cerdyn adnabod atom. Anfonwch eich dogfennau ar ôl i chi ddychwelyd.