Cam 4: Yn ystod eich cwrs
Cyrsiau Graddau Meistr ôl-raddedig

Newidiadau i’ch gwybodaeth neu’ch amgylchiadau

Newidiadau y mae’n rhaid i chi sôn wrthym amdanynt

Mae angen i chi roi gwybod i ni:

  • os bydd cyfeiriad eich cartref yn newid
  • os bydd eich cwrs, eich prifysgol neu’ch coleg yn newid
  • os byddwch yn gadael eich cwrs
  • os bydd eich enw neu’ch statws priodasol yn newid

Gallwch ddefnyddio eich cyfrif ar-lein i newid eich manylion personol, er enghraifft eich manylion banc neu’ch manylion cyswllt.

Bydd angen i chi anfon ffurflen atom i newid unrhyw fanylion eraill, er enghraifft manylion eich prifysgol neu’ch cwrs:

Os ydych am newid swm y benthyciad y gwnaethoch ofyn amdano

Newidiadau y mae’n rhaid i’ch rhieni neu’ch partner sôn wrthym amdanynt

Os bydd eu hincwm yn newid

Rhaid i’ch rhieni neu’ch partner:

Os byddant yn cael plentyn arall

Rhaid i’ch rhieni neu’ch partner ddweud wrthym os byddant yn cael rhagor o blant, drwy anfon ffurflen PGPFF newydd atom.