Meistr ôl-raddedig - Myfyrwyr newydd

Canllawiau

Rydym wedi cynhyrchu canllaw sy’n esbonio’r cyfan am eich telerau ac amodau’r ad-daliad. Mae’n bwysig iawn eich bod yn darllen y canllaw yma’n ofalus cyn ceisio am gyllid myfyriwr.

Cyrsiau sy'n dechrau ar 1 Awst 2024 neu wedi hynny

Cyrsiau a ddechreuodd rhwng 1 Awst 2023 a 31 Gorffennaf 2024

Ffurflenni cais

Os na fedrwch geisio ar-lein, dylech anfon cais ar bapur.

Ffurflenni ar gyfer 2024 i 2025

Ffurflenni a nodiadau

Ffurflenni ar gyfer 2023 i 2024

Ffurflenni a nodiadau

Newid eich cais fel ei fod yn seiliedig yn awr ar incwm eich cartref

Os nad ydych wedi gwneud cais am gyllid myfyriwr yn seiliedig ar incwm eich cartref ar eich cais cychwynnol, llenwch ffurflen NMT-MT y flwyddyn academaidd berthnasol.

Efallai y bydd angen i’ch rhieni neu’ch partner hefyd ddarparu manylion eu hincwm – gallant wneud hyn ar-lein neu drwy ddefnyddio’r ffurflen PGPFF.

Os yw incwm eich cartref wedi gostwng

gallwch ofyn i ni gyfrifo eich gyllid myfyrwyr ar sail amcangyfrif o incwm eich cartref yn ystod y flwyddyn dreth gyfredol yn lle hynny.

Tystiolaeth o Hunaniaeth

Medrwch gadarnhau eich hunanaieth drwy ddarparu rhif pasbort dilys ar eich cais. Os nad ydych wedi cynnwys eich manylion pasbort yn eich cais bydd angen i chi anfon ‘Ffurflen Manylion Pasbort DU’. Peidiwch ag anfon eich pasbort i ni.

Os nad oes gennych basport dilys y DU, bydd angen i chi anfon atom eich Tystysgrif Geni neu Fabwysiadu wreiddiol neu basport o’r tu allan i’r DU yn lle hynny.

Os yr ydych yn genedlaethol o’r UE, anfonwch eich pasbort neu gerdyn hunaniaeth cenedlaethol i ni.

Gwybodaeth cefnogol

Dylech ddefnyddio ‘ffurflen ddychwelyd Dogfen Ôl-raddedig’ pan rydych yn darparu gwybodaeth ychwanegol i gefnogi eich cais.

Newid cais

Defnyddiwch eich cyfrif ar-lein i newid eich manylion personol, er enghraifft eich manylion cyswllt.

Newid y swm y gofynnwyd amdano

Defnyddiwch ‘ffurflen gais am Fenthyciad Ôl-raddedig’ i newid y swm yr ydych wedi ceisio amdano – ni fedrwch wneud hyn ar-lein.

Cyrsiau sy'n dechrau ar 1 Awst 2024 neu wedi hynny

Cyrsiau a ddechreuodd rhwng 1 Awst 2023 a 31 Gorffennaf 2024

Newidiadau eraill

Defnyddiwch ‘Ffurflen newid amgylchiadau Ôl-raddedig’ os yr ydych angen newid unrhyw fanylion arall, er enghraifft eich prifysgol neu goleg, neu eich cwrs. Ni fedrwch wneud hyn ar-lein.

Cyrsiau sy'n dechrau ar 1 Awst 2024 neu wedi hynny

Cyrsiau a ddechreuodd rhwng 1 Awst 2023 a 31 Gorffennaf 2024