Cam 4: Yn ystod eich cwrs
Cyrsiau doethuriaeth ôl-raddedig

Newidiadau i’ch gwybodaeth neu’ch amgylchiadau

Newidiadau y mae’n rhaid i chi sôn wrthym amdanynt

Mae angen i chi roi gwybod i ni:

  • os bydd cyfeiriad eich cartref yn newid
  • os bydd eich cwrs, eich prifysgol neu’ch coleg yn newid
  • os byddwch yn gadael eich cwrs
  • os bydd eich enw neu’ch statws priodasol yn newid

Angen rhoi gwybod i ni am newid i’ch gwybodaeth?

Bydd angen i chi anfon ffurflen atom i newid unrhyw fanylion eraill, er enghraifft manylion eich prifysgol neu’ch cwrs:

Os ydych am newid swm y benthyciad y gwnaethoch ofyn amdano