Cyhoeddwyd: 10 Mai 2021 · Diweddarwyd ddiwethaf: 10 Mai 2021  · Tagiwyd yn:  israddedig yn rhan-amser  a  postgraddedig

Ceisiadau gan fyfyrwyr israddedig rhan-amser a myfyrwyr ôl-raddedig ar gyfer 2021 i 2022: Ymunwch â’n rhestr bostio!


Fyddwch chi’n dechrau ar gwrs i fyfyrwyr israddedig rhan-amser neu gwrs Gradd Meistr neu Ddoethuriaeth ôl-raddedig eleni? Rydym wedi’i gwneud yn haws i chi gael gwybod pryd y bydd y cyfnod i wneud ceisiadau ar gyfer blwyddyn academaidd 2021 i 2022 yn agor!

Drwy ymuno â’n rhestrau postio, byddwch ymhlith y cyntaf i gael gwybod pryd y gallwch wneud cais. Disgwylir y bydd y cyfnod i wneud ceisiadau’n agor yn yr haf.

Ceisiadau gan fyfyrwyr israddedig rhan-amser

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael ebost pan fydd y cyfnod yn agor i fyfyrwyr israddedig rhan-amser wneud ceisiadau.

Ymunwch â’n rhestr bostio

Ceisiadau gan fyfyrwyr Gradd Meistr a Doethuriaeth ôl-raddedig

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael ebost pan fydd y cyfnod yn agor i fyfyrwyr Gradd Meistr a Doethuriaeth ôl-raddedig wneud ceisiadau.

Ymunwch â’n rhestr bostio

Rhowch wybod i’ch ffrindiau am ein rhestrau postio er mwyn iddyn nhw allu gwneud cais cyn gynted ag sy’n bosibl hefyd!

Dilynwch ni ar Facebook a Twitter er mwyn ymuno yn y sgwrs.

Newyddion cysylltiedig

Ceisiadau gan fyfyrwyr israddedig rhan-amser a myfyrwyr ôl-raddedig ar gyfer 2021 i 2022

Rydym wedi’i gwneud yn haws i chi gael gwybod pryd y bydd y cyfnod i wneud ceisiadau ar gyfer blwyddyn academaidd 2021 i 2022 yn agor!

Darllen yr erthygl hon