Cwrs Doethurol Ôl-raddedig

Os yr ydych yn dechrau ar gwrs Doethurol ôl-raddedig llawn-amser neu ran-amser (fel PhD) o 1 Awst 2018, medrwch geisio am Fenthyciad Doethurol Ôl-raddedig fyny hyd at £25,000. Gall hyn eich helpu gyda ffioedd cwrs a chostau byw tra eich bod yn astudio.

Darganfod am:

Gwyliwch ein ffilmiau nawr i weld beth fedrwch ei gael, sut mae ceisio a beth, pryd a sut mae ad-dalu.^ Nôl i’r brig