Delwedd o: myfyrwragedd

Newid mewn amgylchiadau

Os mae newid wedi bod yn eich amgylchiadau, rhaid i chi ein hysbysu mor gynted â phosib oherwydd fe all effeithio ar eich hawl.

Os ydych chi’n gorfod astudio ar-lein o’r cartref yn 2021 i 2022 yn hytrach na mynychu’ch cwrs ar y campws yn eich prifysgol neu goleg, bydd dal gennych hawl i Fenthyciad Cynhaliaeth ac unrhyw grantiau rydych chi’n cymhwyso amdanynt.

Bydd eich cyllid i fyfyrwyr yn cael ei dalu i chi yn ôl yr arfer, fel petaech yn astudio ar y safle yn eich prifysgol neu goleg.

Os ydy’ch amgylchiadau wedi newid ac y byddwch chi bellach yn byw adref gyda rhieni yn hytrach na’ch llety eich hun, bydd angen i chi ddiweddaru manylion eich lleoliad byw yn eich cyfrif ar-lein.

Bydd angen i chi hefyd ddiweddaru’ch cais os oeddech i fod astudio dramor eleni ond byddwch chi bellach yn aros yn y DU i astudio ar-lein gyda’ch darparwr tramor^ Nôl i’r brig