Delwedd o: myfyrwraig

Cefnogaeth ffioedd dysgu


Gallwch wneud cais am help i dalu am y ffïoedd dysgu y mae eich prifysgol neu’ch coleg yn eu codi.

Ceir amryw reolau ynghylch y cymorth sydd ar gael ar gyfer ffïoedd, yn dibynnu ar y dyddiad y gwnaethoch ddechrau eich cwrs:

^ Nôl i’r brig